Láká Tě prožít letošní Silvestr netradičně? Chceš tento výjimečný čas využít k načerpání nové inspirace? Přijeď za námi a využij přechod roku jako začátek nové kapitoly

Konec kalendářního roku vybízí k reflexi, odpočinku a přípravě na něco nového. Je to období po zimním slunovratu a vánočních svátcích, které nám přináší příslib něčeho nového. A právě to je i inspirací pro vznik této (dnes již tradiční) silvestrovské akce. Můžeš si ji představit jako několikadenní přechodový rituál z roku 2023 do roku 2024. Na začátku si dopřejeme dostatečný prostor pro reflexi a odložení "starého", poté projdeme pomyslným středem díky rituálu potní chýše, a jako znovuzrozeni vstoupíme do nového roku, kde ukotvíme vizi pro naše další směřování.

SILVESTROVSKÁ AKCE JE TU PRO TEBE POKUD:

 • už Tě nebaví "tradiční" oslavy Silvestra a máš chuť tento výjimečný čas věnovat sobě
 • máš chuť vzdálit se svým běžným dnům a podívat se na vše z nadhledu
 • láká Tě být v prostředí, ve kterém se budeš cítit bezpečně a podpoří Tě v růstu
 • přeješ si být součástí skupiny, ve které se můžeš naplno projevit, poznávat, rozvíjet, i inspirovat
 • chceš poznat nové lidi a otevřeně s nimi mluvit
 • potřebuješ se v životě posunout dál - něco ukončit a nebo naopak nově začít
 • chceš odložit minulost a vzít si z ní sílu pro další směřování
 • toužíš znovu oživit své sny, vize a plány
 • máš potřebu si odpočinout, zpomalit a dopřát si čas pro sebe

Silvestr 2023 jako přechodový rituál

Tato akce slouží jako několikadenní přechodový rituál v jehož středu projdeme i rituálem potní chýše. Přechodové rituály slouží jako vědomý akt změny. Díky tomu, že věnujeme svůj čas a pozornost tomu, co se v nás opravdu odehrává v období významných životních milníků, umožnujeme si tuto změnu plně prožít a uznat. Ukončovaní a nové začínání má pro naši psychiku velkou důležitost, neboť nás vede k vnitřní jasnosti a lehkosti našeho životního směřování. Tímto rituálem přinášíme možnost si tento přechod v rámci kalendářního roku plně prožít a ukotvit v těle i v naší psychice. 

Celý zážitek tohoto silvestra bude mít 3 fáze:

1. fáze
REFLEXE A OHLÉDNUTÍ

Zvědomit si, co končí. Možnost rozloučit se s tím, co ze života odchází. Uznat situace, které se staly. Pustit svou připoutanost k tomu, co Tě brzdí v posunu. První fáze nás zve k tomu, abychom předešlé období zreflektovali, vzali si z něj vše užitečné, zanechali to staré a vědomě tuto etapu uzavřeli.

2. fáze
ZASTAVENÍ V "TADY A TEĎ"

Druhá fáze je prostor mezi starým a novým. Je to takový "bod nula", kde budeme plně v přítomnosti a mimo jiné si prožijeme rituál potní chýše - ten nám dá příležitost se nově nadechnout, načerpat sílu a s čistým štítem vyrazit dál. Pro ty, kteří se na potní chýši nebudou cítit máme připravenou podobně výživnou alternativu :-)

3. fáze
VIZE A VSTUP DO NOVÉHO

Posilněni touto zkušeností se následně otevřeme nové vizi a ukotvíme své směřování pro další etapu našeho života. Prostor, který se Ti vytvoří tak pomalu zaplníš tím, co je nyní s Tebou v souladu a co si opravdu přeješ.

Ochutnávka fotek

Co nás čeká?

Prožitkové aktivity

Linkou silvestrovské akce nás provedou pečlivě zvolené a připravené aktivity, díky kterým si důkladně zmapuješ každou ze tří fází našeho setkání (reflexe, zastavení, vize).

Setkáš se s meditacemi, relaxacemi, pohybem, prostorem pro vlastní sebereflexi a přemýšlení, rituály, výletem do přírody, povídáním s ostatními a dalšími aktivitami, které jsou pro Tebe připraveny.

Sdílení ve skupině

Příběhy druhých nás můžou inspirovat i podpořit a stejně tak náš vlastní příběh může obohatit ostatní. Během akce budeme pravidelně dělat sdílecí kruhy, při kterých budeš mít možnost mluvit sám/sama za sebe, reflektovat svůj záměr, sdílet své zážitky i prožívání, naslouchat druhým a je naprosto v pořádku i nemluvit. I díky sdílení a "pojmenovávání věcí" Ti můžou přijít důležitá uvědomění, inspirace a pocit sounáležitosti s ostatními.

Potní chýše

Potní chýše je "sauna" z přírodních materiálů. Kopule je postavená z ohnutých větví a potažená celtovinou a dekami. Uprostřed je vykopaná jáma, kam se vkládají na ohni rozžhavené kameny a jejich poléváním vzniká teplo.

Říká se, že vstoupit do potní chýše je jako "vstoupit do lůna Matky země" a vyjít ven znovuzrozený/á. Tento rituál je silným propojením s přírodou a vede nás k vlastní pravdě, síle i zranitelnosti. Dává nám možnost propustit to, co si už nechceme nést dál a vyrazit zcela nově.

Pro ty, kteří se na potní chýši nebudou cítit máme připravenou podobně výživnou alternativu :-)

Odpočinek a čas pro sebe

Zastavit se, odpočinou, dopřát si čas pro sebe, naladit se na své tělo a potřeby,... V těchto dnech se můžeš plně odložit a nechat se vést. Nic není povinné, nikdo od Tebe nebude nic očekávat, tento čas je tu pouze a jenom pro Tebe.

Co získáš?

Prožiješ jedinečný zážitek, kdy budeš mít dostatek prostoru pro svůj vnitřní svět a přeladění se na další etapu

Vzdálíš se svým běžným dnům a podíváš se na vše s odstupem a nadhledem

Věnuješ si čas pro sebe a pro svůj vlastní vývoj

Uvědomíš si, co je pro Tebe podstatné a co pro sebe opravdu potřebuješ

Budeš v prostředí, ve kterém se můžeš uvolnit a "být plně sám/sama" sebou - bez hodnocení a nevyžádaných rad od okolí

Očistíš se od starých nánosů a propustíš to, co Ti už neslouží

Půjdeš k podstatě toho, kým opravdu jsi a prožiješ si to o samotě i ve skupině

Posílíš schopnost řídit se svou vlastní intuicí a cítěním

Získáš větší jasnost a klid v tom, co se Ti v životě právě teď děje i indície k dalšímu směřování

Díky potní chýši zažiješ hluboký kontakt s přírodou i jejími živly a podpoříš svou fyzickou i psychickou odolnost 

Zažiješ autentická sdílení ve skupině, díky kterým Ti mohou přijít důležitá uvědomění, vhledy i inspirace

Poznáš nové lidi a spojí vás společný zážitek

Vystoupíš ze své komfortní zóny a znovu oživíš své opravdové sny, vize a plány

Do svého běžného života se vrátíš nově a s větší jasností a klidem

Ale tato akce Ti toho nabízí mnohem víc...

Jaké by pro Tebe bylo na chvíli pustit všechny role, které ve svém životě běžně zastáváš? Od všeho poodstoupit a věnovat si čas, který tu bude pouze pro Tebe? Dopřát si takovou PAUZU V ŽIVOTĚ.

Za roky naší činnosti víme, že právě v tomto bodě se rodí velké změny a do života přicházejí uvědomění, lidé, události,... které si asi jen tak nenaplánuješ. A právě k této odvaze ~ vykročit mimo zajeté koleje ~ Tě tato akce zve. 

Zažiješ unikátní zážitek sebe, přechodového rituálu a upřímného společenství. Budeš v bdělosti vůči svému životnímu příběhu a pohlédneš na sebe ve své síle i zranitelnosti. Znovu si uvědomíš svou vlastní vnitřní pravdu a tuto pravdu budeš sdílet ve společném kruhu. V kruhu, kde se Ti dostane naslouchání, podpory a vzájemné inspirace. I to má velký potenciál pro důležitá uvědomění a posun v životě novým směrem.

Silvestrovská akce Tě mnohokrát vyzve, abys pohlédl/a do svého nitra ~ a na základě toho, co tam objevíš, i konal/a do vnějšího světa. Co to znamená? Tento čas Ti umožní nalézat soulad mezi Tvým vnitřním a vnějším světem. Díky tomu můžeš vědomě odložit to, co už Ti nefunguje a naopak podpoříš to, díky čemu se cítíš naživu. 

Ovšem nečekej pouze velké hloubky, lehkost a udělat si srandu sami ze sebe nám rozhodně není cizí! Na našich akcích se setkávají lidé podobného naladění, vznikají přátelství a nová propojení, která jsou založena na otevřenosti, laskavosti a vzájemné úctě.

Tak co, láká Tě dát si pauzu a vydat se za novým dobrodružstvím?

S kým?

Ondřej Šperka

"Příběh, který s vámi chci sdílet začíná v roce 2014. Tenkrát jsem vyrazil na první velkou zahraniční cestu a po pár týdnech na Islandu jsem se domů vrátil jiný. Otevřel se mi svět cestování a já se do něj zakousl. Stopoval jsem, chodil po horách, plnil si sny i výzvy, objevoval nové destinace, o svých cestách veřejně přednášel a postupně jsem se začal živit jako průvodce. Provázel jsem lidi v Grónsku, v Africe, v Asii, ale i u nás v Evropě. Ovšem i přes všechnu tu velkolepost tohoto období jsem stále cítil, že to ještě není "to ono", ještě jsem to nebyl plně já. Tenkrát jsem světu ještě neuměl ukázat část sebe, díky které jsem si na cestách odžíval svá aktuální životní témata a poznával sám sebe.

To se změnilo na jaře 2019 s příchodem a založením projektu Putování, které propojuje obě strany jedné mince a staví do rovnováhy vnější zážitek a vlastní prožívání. Putování mi dalo odvahu kráčet cestou vlastní seberealizace, propojovat světy a značnou část roku trávit v přírodě a na cestě. Dnes už tolik neprahnu po nových destinacích a zdolávání vrcholů, naplňuje mě upřímné setkání s dalšími lidmi, společný růst a sdílení prožitků z cesty i života. Mám radost, že v tomto duchu jsou dnes za námi už desítky akcí a stovky účastníků.

Jsem táta, manžel, průvodce,... a taky obyčejný člověk, který krok za krokem putuje životem. Baví mě hledat rovnováhu mezi dobrodružstvím a vnitřním prožíváním, dávám sílu skupině, věřím že všechny odpovědi se nalézají v přítomnosti a hluboko v sobě cítím touhu po pravdivosti a přirozenosti. Vidím ve věcech naději a věřím v plnou realizaci každého z nás. Skupiny i jednotlivce provázím s hloubkou, lehkostí, laskavostí a humorem."


Šárka Šperková

"Vyrostla jsem jako panelákový dítě plný sportovních ambicí. V 17 letech jsem poprvé usedla v potní chýši a zažila takový nenápadný Vision Quest. A od té doby už nebylo nic stejné. Když jsem pak poprvé zažila přednášku Stanislava Grofa, který mluvil o nutné cestě k celistovsti, hluboko v sobě jsem cítila, že to je pro mě pojmenování "smyslu života".

Nastoupila jsem tak na studium psychologie, v průběhu kterého jsem však zažívala velké rozčarování a také velmi silnou a hlubokou psychospirituální krizi. Vědomí se mi tehdy otvíralo ze všech různých stran, probíhala silná léčení, seznamování s medicínami, technikami i rituály domorodých kultur. Vydávala jsem se na poutní cesty, večer řádila s vrstevníky na párty a druhý den navštěvovala terapeutické semináře. Hledání rovnováhy mezi různými světy mi zůstalo dodnes :-) 

Jsem máma a manželka, obyčejná žena, které nachází inspiraci v přírodě a má ráda praktický a funkční přístup k životu. Při práci se skupinami i jednotlivci vedu k celistvosti a vnitřní integritě. Mým přáním je, aby každý žil v plném souladu sám se sebou, přírodou a vnějším světem. Aby každý znal své zdroje, naplňoval své potřeby a žil tak spokojený život. V rámci Putování přináším práci s přechodovými rituály a doprovázím v období životních změn."


Tým akce

Dále je v týmu této akce Míša Dobešová (vlevo na fotce), která bude podporou pro program a linku celého setkání a Káťa Šarkovská (není na fotce), která nám bude vařit a ve volné chvíli také pomůže s programem. Celou dobu s námi bude i naše fenka Ayla (československá vlčice) a Kátiny 2 sheltie Garry a Edwa. Všichni psi jsou na lidi zvyklí a zažili s námi nejednu (nejen silvestrovskou) akci :-)

Bára Škařupová o Silvestru 2023:
"Ukotvila jsem se v sebedůvěře... Z akce čerpám klid, do kterého se vracím i v běžném životě."

Iveta Balgová o našich akcích
"Nejvíc jsem se bála jestli si sednu s ostatními lidmi... 
Po návratu domů jsem se cítila silnější, víc jistá sama v sobě..."


Napsali o nás

Míša Vrbacká
o Silvestru 2022

"Pětidenní pobyt na krásné chalupě na Vysočině byl úžasným přechodovým rituálem. Přelom roku pro mě získal naprosto nový rozměr. Díky jednotlivým aktivitám jsem se ponořila do sebe a zjistila, kdo jsem vlastně v předchozím roce byla, co jsem žila a jak jsem se cítila. Uvědomila jsem si, co mi slouží a co naopak už nechci dále žít. Momenty v potní chýši pro mě byly posvátné (moje první chýše a rozhodně stála za to). Z chýše jsem vyšla jako znovuzrozená připravena na nové začátky. Vytvořila jsem si vize do dalšího roku a spolu s ostatními jsme vědomě vykročili vstříc všemu novému. Děkuji za tento krásný zážitek. Cítím velkou vděčnost. Věřím, že z uvědomění, které jsem získala budu čerpat ještě dlouho. Kdo ví, třeba až do příštího Silvestra pod vedením těchto skvělých lidí."

Johny Šamánek

"Šperkovi a jejich poslání jsem se zájmem sledoval roky. S přítelkyní jsme prožívali omezení, která nás nepouštěla na akce venku. V březnu 2021 přišla možnost putovat on-line. Neváhali jsme a dostali víc inspirace než jsme si dokázali představit. Šperkovi mají čistý a hluboký záměr. Ten přitahuje krásné lidi a ti vytváří bezpečné prostředí - pro vše, co má být slyšeno, prožito a léčeno. Ve skupině se odehrál poctivý zázrak: původně jsme měli "putovat" 4 týdny. Teď jsou to 4 měsíce a stále se scházíme, podporujeme a sdílíme. Děkuji za tuto zkušenost."

Lukáš Kupský
o Silvestru 2022

"Akce byla moc fajn, velice jsem si ji užil. Místo příjemné, dobrá sestava účastníků, skvělé vedení a bezpečný prostor, takže jsem se mohl bez ostychu otevřít, být sám sebou a silvestrovskou akci si bez omezení užít plnými doušky. Program byl velice nápaditý a plný zajímavých myšlenek a otázek. Hned jsem do něj s chutí vklouznul a odměna stála za to. Nejen že jsem prožil několik úžasných dní, ale přišly mi i zajímavé odpovědi."

Gábi Kynclová

"Potní chýše pro mě byla nová zkušenost. Po chýši byly pocity dost smíšené. S dalším a dalším dnem, které přicházejí, mohu říct, že to bylo hodně naplňující, otevírající, uvědomující, sžívajicí. Každý den mi dává nové příležitosti, kdy můžu být v pohodě, i když jsem v nepohodě... Ještě jednou velké díky rodině Šperků a hostitelce Míše ze Staré Říše."

Martin Masák

"Setkání s Ondrou mi přinášejí povzbuzení do spokojenějšího žití. Podpora odvažovat se žít tak, aby mi bylo příjemně na duši i těle. Cítit, že na to mám právo. Ondra bedlivě naslouchá, pomáhá zklidnit, dostat se k sobě. Přináší svou inspiraci a zároveň mou nechává zářit. Cítím z něj laskavost, spolupráci, bezpečí, ... díky Ti."

Gabriela Galíková

"Šárka má veliký dar naslouchat bez hodnocení, přijímat a podporovat beze slov i s nimi. Kdekoliv je, šíří kolem sebe hřejivý pocit bezpečí; svou práci dělá z nitra a s hlubokým přesvědčením. Ať je bouře, jaká chce, Šárka je ztělesněním klidu a moudra. Moc ráda se k ní vracím."

Míša Dobešová

"Šperkovi mě provázeli netradičním a originálním Putováním za tichem. Stalo se mi velkou inspirací v každodenním životě - práce s denními záměry, pozorností, všímavostí a společným sdílením. Prostor, který Šperkovi vytváří je prostorem léčivým, ve kterém každý může růst svým vlastním směrem a tempem. Je to čistá esence bytí tady a teď, přirozené plynutí v bezpečí, přijetí a lásce."

Monča Křenková
o Silvestru 2021

"Letos jsem si řekla, že projdu do kalendářního roku 2022 vědomě a že se tím procesem nechám provést. Důvěru jsem vložila do rukou Ondry, Šárky a Víti a nemohla jsem udělat lepší rozhodnutí. Nádherných pět dní na příjemném místě jsem si užívala proplouvání skvěle připraveným programem silvestrovské akce - Cesta do nového roku."

SILVESTR JAKO NOVÝ ZAČÁTEK

Tématem Silvestru 2023 je Soul Journey (Cesta duše). Tato akce Tě pozve do dalšího roku vstoupit v absolutní pravdivosti sám/sama k sobě. Vyzve Tě podívat se na sebe upřímně, ve své opravdové síle i zranitelnosti. Dostaneš příležitost odložit vše, co Ti brání v naplňování života, který toužíš žít a následně budeš vyzván/a najít pro sebe vizi, která určí další směr Tvé cesty. 

Jsi připraven/a na NOVÝ ZAČÁTEK?

Hodnota akce

 • organizační činnost před akcí a během ní
 • podpora v rámci příprav na akci
 • naše know-how k akci a práci se skupinou
 • práce 3 zkušených průvodců
 • facilitace aktivit a skupinového procesu
 • doprovázení a podpora pro Tvůj vnitřní svět
 • 4 noci ubytování v útulné chalupě
 • práce kuchařky a plná penze (snídaně, oběd, večeře)

za cenu 12.500 kč
nebo 9.875 kč (sleva 21%)*

*Pokud je toho na Tebe teď před Vánoci finančně hodně, ale na akci chceš být s námi, tak můžeš využít slevu 21% a zaplatit nižší částku. 


A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC:

K využití plného potenciálu této akce Ti navíc nabízíme i podporu pro stanovení si svého záměru. Pokud to tak budeš cítit, tak je tu pro Tebe možnost si před akcí zavolat s Ondrou nebo Šárkou a ve videohovoru si projasnit, kde se aktuálně v životě nacházíš a díky tomu si i stanovit, co od této akce potřebuješ a v čem Tě právě teď může dobře podpořit.

Kapacita je omezena pro 10 účastníků (zbývá 1 místo)

Praktické informace

Termín a místo28.12.2023 - 1.1.2024 na chalupě ve Staré Říši (3O km od Jihlavy)

Ve čtvrtek 28.12. se sejdeme v 15:00. Z Brna i Prahy sem cesta trvá 1,5 hodiny a případně jedou i pohodové spoje. V naší FB skupině se dá domluvit na spolujízdu autem. Akci zakončíme v pondělí 1.1.2024 po obědě.

Ubytování

Zázemí nám poskytne útulná chalupa "Naše Vaše Říše", která slouží ke coworkingovým aktivitám, komunitním setkáním a kurzům. Jsou tu vícelůžkové pokoje, dvě koupelny, kuchyně, obývák, krbová místnost. podkrovní místnost a uzavřená zahrada - takže budeme mít příjemné soukromí.

Jídlo

O vaření se postará kuchařka Káťa, která s námi bude po celou dobu a akce. Snídaně, obědy i večeře bude vařit vegetariánsky i vegansky (v přihlašovacím formuláři prosím vyplň pokud máš ohledně stravy nějaké specifické preference, rádi Ti vyhovíme).

Jak se přihlásit?

Je to jednoduché! Níže na stránce najdeš formulář, stačí ho vyplnit a my se Ti na jeho základě ozveme. V telefonátu zodpovíme Tvé veškeré dotazy, řekneme Ti další informace a zároveň si vzájemně potvrdíme, zda nám společná akce dává smysl.

Ještě nemáš jasno a s přihlášením váháš? I tak je možné formulář odeslat a v telefonátu se pobavíme o tom, zda nám společná akce dává smysl.

Časté dotazy

Můžu přijet i když předem nikoho neznám?

Na většinu našich akcí lidé přijíždí jako jednotlivci a předem se s ostatními neznají. Je tedy normální přijet sám/sama. Občas dorazí i dvojice a nebo se potkávají účastníci, kteří se znají z jiných našich akcí. Jsme na to zvyklí a s dynamikou skupiny pracujeme tak, že byť jsme na začátku akce skupina neznámých lidí, tak se na jejím konci loučíme jako parta přátel.

Je potní chýše něco jako finská sauna?

Ano i ne. Jdeme do tepla, tělo se zahřívá a zažíváme tak komfort i nekomfort tohoto procesu. Potní chýše má navíc své rituální prvky, rámec a pracujeme i s dynamikou celé skupiny, kde často záleží na rozpoložené každého z nás. Tedy něčím se s finskou saunou shodují, ovšem potom, co si prožiješ svoji první potní chýši, tak i poznáš jedinečnost tohoto zážitku.

Je potní chýše náročná zkušenost?

Rozhodně je to výstup z komfortní zóny. Jdeme do intenzivního fyzického i psychického prožitku. V průběhu můžeš zažívat diskomfort, můžou se objevovat strachy, můžeš posouvat své limity. Ale zároveň je to krásný a oživující zážitek propojení se s přírodou a jejími živly, se svým nitrem, i se svým tělem. Pokud se na to nebudeš cítit, tak samozřejmě do chýše nemusíš, pro tento případ máme přichystáno něco jiného.

Co když tam budu nejmladší/nejstarší?

Nejmladší účastník naší akce měl cca 19 let a nejstarší něco kolem 55 let. Věk je něco, co opravdu neřešíme a často se na našich akcí potkávají různé generace. Jsou to vždy velmi obohacující setkání. 

Abychom si to shrnuli...

Prožiješ si několikadenní přechodový rituál, díky kterému si zreflektuješ předešlé období, zažiješ potní chýši, obnovíš svoji vlastní sílu a s novou vizí vykročíš do nové etapy. Vše pro Tebe bude nachytáno a Ty se můžeš plně odložit do zázemí útulné chalupy, vedení zkušených průvodců, dobrého jídla i pohodové a přátelské atmosféry podobně naladěných lidí. Do svého běžného života se vrátíš nově a s větší jasností a klidem. Jsi připraven/a? Pak už jen stačí udělat první krok a nechat věci, ať se stanou tím nejlepším způsobem!

Láká Tě zažít Silvestr s námi?

Po vyplnění formuláře se Ti ozveme s podrobnějšími informacemi a zodpovíme Tvé případné dotazy
↓↓↓

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.