Jsme skupina průvodců, kteří Tě vedou nejen vnějším, ale i Tvým vnitřním světem. K Tvé vlastní síle a jedinečnosti.

Ondřej Šperka
zakladatel a průvodce

Ondra je srdce Putování. Drží směr a prozkoumává neprobádané vody. Vládne hloubkou i vtipem a potkáš se s ním na všech typech našich akcí.

Káťa Šarkovská
průvodkyně

Káťa vládne komunikací a nejen v ní ráda kouká "za obzor". Její doma je v přírodě a tam Tě ráda vezme v rámci v poutích po Česku, které organizuje a provází.

Tomáš Zobač
průvodce

Tom je milovník čaje, historie a taky své zahrady. Dává sílu příběhům, které jsou ukryty za každým místem i člověkem. Provází automobilové výpravy do zahraničí.

Vojta Přikryl
průvodce

Vojta našel úspěch a uznání jako softwarový vývojář, ale stejně tak se potkal s vyhořením a hledáním životní spokojenosti. Tato krize ho posílila a i díky ní dnes provází druhé na jejich cestě.

Šárka Šperková
průvodkyně

Šárka provází individuálně v období životních změn, tvoří pobytové akce, vede rituály a své vhledy a nápady vkládá i do zázemí celého projektu.

PŘÍBĚH PUTOVÁNÍ

Koncem zimy 2019 jsem se seznámil s Liborem Mattušem a už na první schůzce jsme se domluvili, že naše cesty propojíme. Tenkrát jsem se živil jako outdoorový průvodce pro brněnský Expedition Club a Libor jako lektor otužování a dechových technik. Propojení bylo jednoduché, a tak jsme na konci března 2019 vyráželi s první skupinou odvážlivců do Rychlebských hor, kde jsme se kromě 6denního putování učili i biohackingu a dalším seberozvojovým technikám. Dvě výpravy v tomto duchu položily základní kameny dalšímu směřování. 

Od té doby si Putování začalo žít svým vlastním životem a já s ním. Přibývaly spolupráce a nové typy akcí, které v té době byly založeny na propojení lektora a průvodce. Vyráželi jsme s lidmi na několikadenní výpravy do české přírody a tam jsme putovali, tábořili, ale nejen to. S Víťou Novotným jsme účastníky vedly k účinným technikám, jak pracovat se svým dechem, chladem a otužováním. Marek Hladík do Putování vložil své know how z oblasti tanečně-pohybové terapie a s Tomášem Wortnerem jsme vedli výpravy obohacené o jeho sebezkušenostní metodu PlayFight.

A právě teď v celém příběhu přichází čas na otřepanou frázi: "za vším hledej ženu". I tady žena je a hraje významnou roli. Celou tu dobu je na pozadí veškerého dění i moje manželka Šárka, která do Putování vkládá individuální i skupinové provázení přechodovými rituály, společně tvoříme pobytové akce a taky zázemí a podporu celého projektu.

Nový život pro Putování

Postupem času jsem získal větší odvahu do celého projektu plně vkládat sebe a hodnoty, které žijeme. Dlouho jsem snil o tom, abychom pořádali i akce do zahraničí a já v nich mohl plně zúročit své (nejen) cestovatelské zkušenosti. K mé velké radosti dozrál čas i pro ně a to celému projektu odstartovalo nový život. Putování se usadilo ve svých vlastních hodnotách a díky velkému zájmu o naše akce vznikl i prostor přizvat do projektu další průvodce. Přidala se k nám Káťa Šarkovská, která provází poutěmi v Česku, Tomáš Zobač, který se z role účastníka stal průvodcem automobilových výprav a Vojta Přikryl, který je s Putováním už od začátku a konečně dozrál čas, aby provázel skupiny na putováních v zahraničí. Tímto se z nás utvořila skupina průvodců, kteří provází skupiny i jednotlivce po cestách vnějších i vnitřních.

Hloubka, přirozenost, pravdivost, setkání, a humor!

Baví nás hledat rovnováhu mezi dobrodružstvím a vnitřním prožíváním, tvořit bezpečný prostor pro setkání ve skupině a zvát lidi k bdělosti vůči svému životnímu příběhu. Stejně tak na světlo vynášíme sílu, kterou máme společně jako skupina, i každý sám jako jednotlivec. Na našich akcích se setkávají lidé podobného naladění, vznikají přátelství a nová propojení, které jsou založena na otevřenosti, laskavosti a vzájemné úctě. Ovšem nečekej pouze velké hloubky, lehkost a udělat si srandu sami ze sebe nám rozhodně není cizí!

Vyrazit s námi znamená říci "ANO" dobrodružství i svému dalšímu vývoji. 

~  Za Putování Ondřej Šperka

NAŠE VIZE

Proč děláme co děláme?

Známe jaké to je být psychicky na dně a ztrácet naději i víru v život a ve svou vlastní hodnotu. Stejně tak známe pocit úspěchu, euforie a čisté radosti ze života. Obě tyto polarity patří k lidské existenci a v obou jsou důležité zprávy pro zdravý a přirozený vývoj každého z nás. 

Naší činností tvoříme prostředí, ve kterém se můžeme všichni potkat takoví, jací právě teď jsme. S tím, co aktuálně prožíváme, s tím co si přejeme a po čem teď zrovna toužíme. Vedeme Tě za dobrodružstvím do "vnějšího světa" a zároveň dáváme prostor tomu, co se odehrává uvnitř každého z nás. Víme totiž, jak je léčivé a obohacující se takto autenticky potkat ve skupině lidí, kde se pečuje o bezpečný prostor pro všechny. Je to prostředí, ve kterém se každý z nás může plně projevit, objevovat se, rozvíjet a uvěřit ve svou vlastní hodnotu i originalitu. Víme jistě, že ji každý z nás má. 

Podporujeme svět, ve kterém:

  • má každý svoji hodnotu a své dary
  • je běžné svoji hodnotu a své dary objevovat, aktualizovat i sebevědomě žít ve svém každodenním životě
  • jsme upřímní sami k sobě a díváme se na život jako na neustálý vývoj a změnu
  • dáváme změnám volný průběh a uznání, bereme je jako přirozenou podporu na cestě životem
  • potkáváme se v upřímnosti a pravdivosti jako lidské bytosti a naše setkání jsou o vzájemné inspiraci, podpoře a obohacování
  • každý z nás se může plně projevit, komunikovat a naplňovat své potřeby a současně respektovat hranice druhých
  • kompasem je nám naše vlastní intuice a cítění
  • každý den je vývoj na naší cestě a chyby jsou s laskavostí odpuštěny
  • život je zábavná hra a jedno velké dobrodružství

ZAJÍMÁ TĚ VÍCE O KAŽDÉM Z NÁS?

Ondřej Šperka

+420 608 525 412
ondra@putovani-seberozvoj.cz

"Už je to mnoho let, co jsme s kamarádem stáli u silnice a vyráželi na dobrodružství, během kterého jsme prostopovali celé Rusko až do Mongolska. Tenkrát jsem ještě netušil, že se mi právě teď otevírá nová životní etapa. Etapa hledání sebe sama a své realizace v tomto světě. Cest v podobném duchu přibývalo, a i díky těmto zkušenostem jsem začal pracovat jako průvodce pro brněnský Expedition Club. Značnou část roku jsem trávil v různých končinách na světě a staral se o lidi. V Grónsku, v Africe, v Asii, ale i u nás v Evropě. Tato spolupráce pro mě byla velkou inspirací a v roce 2019 podpořila i vznik prvního putování. A to byl další velký krok a zásadní průlom v mém životě. Otevřel se mi tím prostor vyrážet s lidmi za dobrodružstvím a sytit se nejen společnými prožitky, ale i upřímným sdílením svého vnitřního světa v bezpečném prostoru skupiny. Cítil jsem, že to je "to ono" - to naplnění, za kterým jsem roky šel, toužil po něm a hledal ho. Od té doby dál rozvíjím projekt Putování, kráčím cestou vlastní seberealizace a provázím skupiny i jednotlivce v krajinách vnějších i vnitřních. Mám radost, že dnes už jsou za námi desítky akcí a stovky účastníků.

Jsem táta, manžel, průvodce,... a taky obyčejný člověk, který krok za krokem putuje životem. Při práci se skupinami i jednotlivci v sobě kultivuji víru, důvěru v proces a praktické nástroje. Dávám sílu obyčejnosti a jednoduchosti. Vidím ve věcech naději a věřím v plnou realizaci každého z nás. Stojím nohama na zemi a jsem otevřen všem kouzlům, které život přináší. Provázím s lehkostí, laskavostí a humorem."

Káťa Šarkovská

+420 603 509 647
katerina.sarkovska@gmail.com

"Bez lesů, kopců a vody, jsem tak trochu jako bez dechu. Není se čemu divit, dětství jsem prožila víc venku než uvnitř a během dospívání tomu nebylo o moc jinak. Život uprostřed krásné přírody Jizerek pro mě byl tak automatický, že ani nebyl vědomý. Čas mě pak ale zavál jinam a teď bydlím v kraji, kde je na mě příliš sucho a příliš rovno. Až tady jsem si plně uvědomila, jakým je pro mě příroda zdrojem. Nalézám v ní možnost se nadechnout, klid i odpovědi na otázky. A proto mě to i dnes, možná víc než dřív, stále volá ven - do lesů a kopců. Věřím, že tenhle "zdroj" je tu pro každého z nás. Jen vykročit.

Při provázení druhých mám ráda hravost a lehkost. Hojně kladu otázky a dívám se "za obzor". Ve své práci se opírám nejen o znalosti získané během studia psychologie, ale hlavně o dovednosti, které nabírám při práci s lidmi v rozličných projektech (zážitková pedagogika v rámci Junáka, projekty Zkus Učit! a Moje tělo je moje). Čerpám i z pětiletého sebezkušenostního a rozvojového výcviku (Transformační průvodci). Provázím jak jednotlivce, tak skupiny. Do procesů ráda vnáším prvky praxe všímavosti, učení skrze odnesitelnou zkušenost a přístup nenásilné komunikace. Věřím, že když se otevřeme sami sobě, tak tím i získáme veškeré odpovědi pro další krok na naší cestě.

Jsem žena, lektorka, průvodkyně… provázím na cestě, aniž bych to byla já, kdo udává její směr. Kráčím jako facilitátor. S hlavou v oblacích, a při tom nohama pevně na zemi. Baví mě při tom sledovat, jak čím blíže jsme své přirozenosti, tím víc "záříme". Tohle světlo v nás, to mě těší spolu-objevovat. A příroda, ta je pro mě tím přirozeným prostorem, kde se vše může odehrávat."

Tomáš Zobač

+420 602 543 612
tomas.zobac@protonmail.com

"Naslouchání a prozkoumávání příběhů druhých mě začalo zajímat už na střední škole. Tehdy jsem poprvé zjistil, jak silná je síla lidských příběhů. To bylo také to, co mě přivedlo k mému studiu mezinárodních vztahů, protože i ony jsou nabité příběhy, i když se často klade důraz spíše na důsledky a politické aspekty. To postupně přešlo v zájem o historii, zejména o antický svět, který mě fascinuje dodnes. A protože v antické době bylo centrum kultury v okolí středozemního moře, přivedlo mě to k cestování. A to i díky mému kamarádovi, archeologovi, s kterým jsem procestoval většinu Evropy a objevoval fascinující pozůstatky naší minulosti.

Vlastně bylo to díky cestování, kdy jsem se postupně začal uvědomovat, že se rád ponořuji do přírody a v ní nacházím svou oázu klidu a inspirace. Přírodou může být horská louka, kde můžu v dálce obdivovat vrcholky hor nebo tiše šumící potok, který vybízí k rozjímání. Nejcennějším kouskem přírody je pro mě moje zahrada, která je pro mě jakýmsi spojením s cyklem přírody, kde mohu pozorovat růst a proměny den po dni. A právě tyto momenty strávené s přírodou mě naplňují a dávají mému životu pocit klidu a harmonie. Jsou to chvíle, kdy se cítím opravdu živý a propojený s tím nejzákladnějším v sobě i ve světě kolem mě."

Vojta Přikryl

+420 608 300 163
prikrylvojtech@gmail.com

"Můj příběh začíná v mládí, kdy jsem jako malý skaut a zároveň kluk z vesnice objevoval tajemství přírody a učil se důležitosti duchovního pojetí života. Tyto zážitky položily základy mé hluboké spojenosti s přírodou a formovaly mě jako člověka otevřeného větším životním otázkám.

Profesně jsem se vydal na cestu softwarového vývojáře, kde jsem našel úspěch a uznání. Avšak s úspěchem přišla i nečekaná životní zkouška - vyhoření. Toto období pro mě bylo zlomovým bodem a vedlo mě k zásadním otázkám o smyslu a směřování mého života. Vrátit se k přírodě a ponořit se do svého vnitřního světa mi pomohlo najít cestu z této krize. Začal jsem se zamýšlet nad tím, co mě dovedlo na samý okraj svých sil a proč jsem cítil tak hlubokou nespokojenost.

Od té doby jsem svůj zájem rozšířil daleko za hranice programování. Fascinuje mě práce s lidmi, objevování jejich životních příběhů a doprovázení jich na jejich osobní cestě k sebepoznání a růstu. Základ osobní transformace vidím v autenticitě a upřímnosti vůči sobě samému, a zároveň v možnosti bezpečně sdílet tuto svou hlubokou pravdu s ostatními lidmi. Chci do našeho putování přinášet tento bezpečný prostor, kde každý může být sám sebou a může sdílet své myšlenky a pocity bez strachu z hodnocení.

Jsem člověk na cestě, který věří v sílu lidského společenství a hlubokého sebepoznání. Zároveň mě baví hledat rovnováhu mezi intenzitou životních zkušeností a vědomým životním stylem na jedné straně a na straně druhé nacházet krásu v jednoduchosti, hravosti a humoru. Moje cesta mě naučila, že i v nejtěžších chvílích můžeme znovu nalézt sebe sama a najít směr, který nám přináší nejen úspěch, ale i pravý smysl, naplnění a lehkost."

Šárka Šperková

+420 728 175 969
sarka@putovani-seberozvoj.cz

"Vyrostla jsem jako panelákový dítě plný sportovních ambicí. V 17 letech jsem poprvé usedla v potní chýši a zažila takový nenápadný Vision Quest. A od té doby už nebylo nic stejné. Když jsem pak poprvé zažila přednášku Stanislava Grofa, který mluvil o nutné cestě k celistovsti, hluboko v sobě jsem cítila, že to je pro mě pojmenování "smyslu života".

Nastoupila jsem tak na studium psychologie, v průběhu kterého jsem však zažívala velké rozčarování a také velmi silnou a hlubokou psychospirituální krizi. Vědomí se mi tehdy otvíralo ze všech různých stran, probíhala silná léčení, seznamování s medicínami, technikami i rituály domorodých kultur. Vydávala jsem se na poutní cesty, večer řádila s vrstevníky na párty a druhý den navštěvovala terapeutické semináře. Hledání rovnováhy mezi různými světy mi zůstalo dodnes :-) 

Jsem máma a manželka, obyčejná žena, které nachází inspiraci v přírodě a má ráda praktický a funkční přístup k životu. Při práci se skupinami i jednotlivci vedu k celistvosti a vnitřní integritě. Mým přáním je, aby každý žil v plném souladu sám se sebou, přírodou a vnějším světem. Aby každý znal své zdroje, naplňoval své potřeby a žil tak spokojený život. V rámci Putování přináším práci s přechodovými rituály a doprovázím v období životních změn."

Láká Tě dobrodružství?

Pořádáme poutě, putování a setkání v Česku, automobilové i letecké výpravy do zahraničí, přechodové rituály a další dobrodružství

Chceš odebírat náš newsletter?

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.


Kam dál?