Prožíváš v životě změnu? Vydej se na přechodovou cestu a využij toto životního období ke svému obohacení a růstu

Přechodová cesta je kombinací přechodového rituálu a doprovázené pouti. Je to příležitost uzavřít starou etapu svého života a vědomě vstoupit do nové. Je to možnost prožít změnu na fyzické, emoční i mentální úrovni. 

Přechodová cesta je efektivní nástroj nejen v období životních změn, které pomáhá lépe uchopit a vnitřně zpracovat, ale také jako možnost dodatečně uzavřít cokoliv, co Tě stále "brzdí" v životním posunu. Na cestu se předem připravíš, poté se společně vydáme na 5-6 hodin dlouhou pouť přírodou a podpořím Tě následně i v rámci integrace celého procesu.

Přechodová cesta je tu pro Tebe, pokud:

se Ti mění pohled na svět - hroutí se Ti staré hodnoty, návyky, zájmy

ukončuješ nebo měníš práci, školu, projekty

procházíš významnou partnerskou změnou - rozchod, rozvod, vstup do nového partnerství

procházíš obdobím životní krize

jsi prožil/a ztrátu blízké osoby či zvířete

hledáš nové životní směřování

procházíš stěhováním/změnou místa pro život

se Ti mění rodinná konstelace - narození dítěte, příchod dětí nového partnera/ky, apod.

prožíváš pocit nedokončení nebo neuzavření minulé životní události - a máš pocit, že se Ti v životě stále opakuje

Cesta se bude odehrávat venku, ale i uvnitř nás

Přechodová cesta je symbolickým zhmotněním změny, která probíhá skrze změnu vnějších okolností či vnitřního prožívání. Je to nástroj, který nám může pomoci si tuto změnu lépe uvědomit a prožít ve všech jejích kontextech a dopadech na náš život. Dává nám sílu uznat minulost a vědomě vstoupit do procesu, kdy si dovolíme prožít vše, co je s touto změnou spojené. Tento proces se pak stává zdrojem pro sílu plně vstoupit do nového. Na cestě tak dostaneš příležitost uznat a pustit to staré, vytvořit prostor pro to nové a najít pro budoucnost novou formu.

Uznat minulost

Zvědomit si, co končí. Možnost rozloučit se s tím, co ze života odchází. Uznat situace, které se staly. Pustit svou připoutanost k tomu, co mě brzdí v posunu. 

Projít změnou

Vstoupit do prostoru, který je mezi starým a novým. Vytvořit prostor pro nové. Prožít vše, co se aktuálně objeví a plně tak využít potenciál, který Ti tato situace přináší.

Vstoupit do nového

Posilněn/a touto zkušeností můžeš ve svém životě nacházet formu pro to "nové". Prostor, který se Ti vytvoří tak pomalu zaplníš tím, co je nyní s Tebou v souladu.

Proč se vydat na přechodovou cestu?

Věnuješ dostatek času tomu, aby ses vypořádal/a s tím, co se ve Tvém životě mění

Budeš mít dostatek prostoru vnímat, co se v Tobě opravdu odehrává a vše si plně prožít

Podíváš se na vše s odstupem a nadhledem, budeš mít příležitost vnímat v širších souvislostech

Zažiješ autentické sdílení, díky kterému Ti mohou přijít důležitá uvědomění, vhledy i inspirace

Zažiješ hlubší kontakt se sebou i s přírodou - propojíš se se svým tělem i duchem a spojíš se s přirozeností přírody, která Tě podpoří v celém procesu

Posílíš schopnost řídit se svou vlastní intuicí a cítěním

Budeš mít příležitost odložit staré a nepotřebné 

Získáš sílu a větší jasnost ke svému dalšímu životnímu směřování

Můžeš otevřeně a pravdivě mluvit o tom, co opravdu prožíváš

Ale tato cesta Ti toho nabízí mnohem víc...

Přechodová cesta se opírá o koncept "doprovázených poutí". Je to koncept, který volně navazuje na sílu poutnictví jako takového. Na cestu vyrážíme jako průvodce a klient a přesto kráčíme jako dva poutníci, kteří jsou si vzájemně rovni. Kráčíme tak společně v pokoře před tím, co se děje ve Tvém životním příběhu. Sdílíme, vnímáme, mlčíme,... Každý životní příběh je jedinečný a individuální, a přináší tak své bolesti i krásy. A přesně tomu všemu dáváme během této společné cesty prostor. Do přechodové cesty tak můžeme vkládat cokoliv, co je Ti blízké a společně tvoříme bezpečný prostor pro vše, co má být viděno, slyšeno a prožito.


Příprava

Aby Ti přechodová cesta sedla opravdu na míru, je důležité pojmenovat a odkrýt témata, která si s sebou přinášíš. Pro tyto účely se propojíme v 1hod callu, kde půjdeme k podstatě Tvého záměru a současně pojmenujeme Tvou "zakázku" pro tento konkrétní rituál.

Fyzicky na cestě

Společně se vydáme na cestu přírodou, kde se oddáme celému procesu. Já ho budu jemně facilitovat, povedu nás trasou a současně budu přinášet možnosti "aktivit", které podpoří celý prožitek. Takto společně strávíme půl den v obklopení přírody. 

Integrace

Po samotné cestě Ti mohou ještě dobíhat nějaké prožitky a vjemy, které jsou důležitou součástí celé naší společné cesty. Následné pojmenování a ukončení procesu je důležité proto, aby se vše mohlo dobře usadit a propsat do Tvého dalšího směřování. Pro tyto účely se spojíme v uzavíracím 1hod callu.  

S kým?

Šárka Šperková

"Můj příběh s přechodovými rituály začal před mnoha lety. Tenkrát jsem po gymnáziu nastoupila na ekonomku a v mnoha směrech jsem se cítila nespokojená. Rozhodla jsem se změnit obor, rozejít s přítelem a skončit s volejbalem, který jsem závodně hrála od dětství. A za pár dní jsem odjela na svou první dálkovou pouť, která se stala mým velkým přechodovým rituálem "do dospělosti".

Během svého života jsem podobně laděných situací zažila několik. Nevěděla jsem proč, ale vždy mě to táhlo pouštět staré a vydávat se dál. Vítám změnu jako přirozenou součást života. Postupně jsem díky tomu pochopila, jak velikou sílu mají přechodové rituály - pomáhají  lépe procházet životem bez lpění na minulosti a dávají sílu pokračovat v životě směrem, po kterém opravdu toužíme.

Formální vzdělání pro "práci s lidmi" mi poskytlo studium Psychologie na Masarykově univerzitě. Školní lavice pro mě vždy byly příliš stísněné a proto se již více než 10 let rozvíjím především skrze různorodé sebezkušenostní terapeutické semináře. Nejvíce mě v mé práci ovlivnilo setkání s Biosyntézou, dvouletý výcvik pro práci s rituály pod společenstvím Kayumari a roční výcvik Procesové práce. Mou silnou stránkou je toto poznání přenášet do své praxe s klienty v lehkosti, jednoduchosti a funkčnosti.

Při své práci vytvářím prostor pro bezpečné setkání v hloubce a pravdivosti tak, abychom se mohli uvidět bez zbytečných masek a pozlátek. Když je třeba, využívám jednoduché techniky pro vnitřní vyladění jako je práce s dechem, uvědoměním, meditací,... Do celého procesu zvu pole přírody tak, aby nás podpořilo a vedlo cestou naší vlastní přirozenosti. To vše proto, abychom mohli jít k opravdové podstatě a vnitřní integritě, ze které může klient dále čerpat ve své cestě životem."

ROZHOVOR o mé cestě a přechodových rituálech:


Zkušenosti
mých klientů

Anna R.

"Šárka mě provázela ve velmi náročném období plném stresu, ukončování starých a nefunkčních vzorců a transformace sebe samé. Díky jejímu vedení jsem dokázala na situace ve svém životě pohlédnout s větší lehkostí, klidem a sílou. Zásadní pro mě byl také pocit bezpečí a pochopení. Díky technikám, které mi Šárka doporučila, jsem byla schopna svá témata (a emoce s nimi spojené) jemně a laskavě zpracovat. Cesta se Šárkou pro mě byla velmi léčivá a obohacující. Byl to velmi důležitý krok na mé cestě v budování nových návyků a přesvědčení."

Marek H.

"Z mé spolupráce se Šárkou si pamatuju několik výrazných vjemů. Když mě provázela, tak jsem cítil, že mě skutečně vnímá. Ne jako dalšího člověka v řadě, ale přímo mě, v přítomnosti a do hloubky. Cítil jsem, že tam je pro mě a prostor, který vytvářela byl jemný i pevný. Její vedení bylo velmi citlivé, ale zároveň jsem si byl vědom toho, že mě vedla k pravdě, které bych sám mohl uhýbat."

Gabriela G.

"Šárka má veliký dar naslouchat bez hodnocení, přijímat a podporovat beze slov i s nimi. Šíří kolem sebe hřejivý pocit bezpečí; svou práci dělá z nitra a s hlubokým přesvědčením. Ať je bouře, jaká chce, Šárka je ztělesněním klidu a moudra. Moc ráda se k ní vracím."

Ella Hana Š.

"Povídat si se Šárkou je jako sedět naproti někomu důvěrně známému, i když se znáte pouhých pár hodin. Slyší vás, vnímá, vidí, celou svojí bytostí. Má nádherný dar pojmenovat, co je za slovy a za myšlenkami, vnímá podstatu, ale z jiného úhlu, než vy. V její společnosti se dozvídám něco nového o sobě, uklidňuje mě, nebo povzbuzuje, když to potřebuji. Každé jedno sdílení, kterým mě provází, je pro mě darem."

PŘECHODOVÁ CESTA JAKO AKT UVĚDOMĚNÍ

Přechodové rituály slouží jako vědomý akt změny. Díky tomu, že věnuješ svůj čas a pozornost období významné životní proměny, umožníš si tím tuto změnu integrovat, opravdu ji vnitřně prožít a uznat. To ti dává příležitost pokračovat v životě s lehkostí, aniž by Tě tížily staré a neuzavřené události. 

Celý proces cesty je tu právě od toho, aby Ti dal možnost procítit vše staré a uvědomit si, že to již patří minulosti. Společně se zaměříme na to, jak dokončit neuzavřené procesy, které Ti stále bráni vkročit do nového. Díky tomu se vytvoří prostor a cesta Tě tak dále vybídne k tomu, aby ses podíval/a ke své pravé podstatě a nalezl/a svůj další životní směr na základě toho, co je s Tebou opravdu v souladu.

Hodnota cesty

  • facilitační a organizační práce v celém procesu
  • 1hod call před cestou pro ujasnění záměru
  • půl den na společné cestě přírodou
  • 1hod call pro podporu integrace

za cenu
5.600 kč pro cesty na Vysočině


JEŠTĚ NĚCO NAVÍC:

Před cestou Ti zašlu materiály, ve kterých je jednoduše popsáno, jakým způsobem fungují přechodové rituály a jak využít jejich plný potenciál. Díky tomu se můžeš dobře připravit a naladit na naš společný úvodní call, ve kterém jasně pojmenujeme záměry pro Tvou cestu.

Kapacita je omezena pro 2 přechodové cesty měsíčně

(na příští měsíc mám 1 volné místo)

Jak to probíhá?

Zkontaktujeme se

Vyplň formulář níže na této stránce. Zavolám Ti a zodpovím případné dotazy. Když budeš vnímat, že chceš cestu opravdu absolvovat, domluvíme se na podrobnostech a termínech.

Přípravný call

Spojíme se v rámci 1hod callu, kde doladíme detaily dle Tvých potřeb a pojmenujeme Tvůj záměr pro cestu. Pokud budeš chtít, můžeš využít i krátkého dotazníku pro ujasnění.

Vydáme se na cestu

Potkáme se na domluveném místě a po úvodním naladění se vydáme na cestu. V průběhu budeme ladit tempo, zastávky i případné aktivity dle potřeby. Cesta trvá cca 5-6 hodin.

Integrační call

Následná integrace je důležitá proto, aby se cesta mohla splavně propsat do Tvého dalšího směřování. Pro tyto účely se spojíme v uzavíracím 1hod callu.

PŘECHODOVÁ CESTA NA VYSOČINĚ

Aktuálně provádím cesty především na Vysočině v okolí Jihlavy a Humpolce. Výhodou této lokality je snadná dostupnost po D1 (1hod 20min z Prahy i Brna). Současně je v této lokalitě mnoho krásných lesů a míst, na kterých se nepohybuje mnoho lidí a nejsou plné turistů.

PŘECHODOVÁ CESTA VE TVÉ LOKALITĚ 

V případě, že vnímáš potřebu cestu projít v lokalitě, která je pro Tebe významná - můžeme se individuálně domluvit na podrobnostech i nacenění.

Jak se přihlásit?

Níže na stránce najdeš formulář. Stačí ho vyplnit a já se Ti na jeho základě ozvu. V telefonátu zodpovím Tvé veškeré dotazy, řeknu Ti další informace a zároveň si vzájemně potvrdíme, zda nám společná cesta dává smysl.

Ještě nemáš jasno a s přihlášením váháš? I tak je možné formulář odeslat a v telefonátu se pobavíme o tom, zda nám společná cesta dává smysl.

Časté dotazy

Jaká je role průvodce na cestě?

Jsem tu proto, abych plně podpořila proces změny. Vytvářím prostor pro uvědomění, pojmenování a uzření důležitých aspektů této proměny. To prakticky znamená že  vedu dialog a kladu otázky, ale současně dávám prostor pro ticho a Tvé vlastní napojení na přírodu. Dle domluvy přináším rituální prvky (jako např. spálení v ohni, koupání v řece,...) a poukazuji na synchronicity, které nás během cesty potkávají. Vytvářím bezpečný prostor a zvu Tě k tomu, abys pečoval/a o své potřeby a komunikoval/a je. Nepřísluší mi rozdávat rady, soudit, ani říkat co by jak mělo být. 

Bojím se tempa během chůze

Toto je častá obava. Na začátku každé cesty dopředu říkám, ať si každý zvolí tempo chůze jaké mu vyhovuje a já v tomto tempu doprovázím. Vše se dá komunikovat a uzpůsobit tak, ať je nám v tom dobře.

Co když bude pršet?

To se samozřejmě může stát a taky se to děje. Často to může být zajímavou součástí procesu a počasí nám může mnohé odzrcadlit. V případě, že by nás v domluveném termínu mělo potkat něco opravdu nepříjemného, můžeme se domluvit na přehození termínu.

Tato služba nenahrazuje terapii pod odborným dohledem. V případě, že jsi v jakékoliv formě psychologické či psychiatrické péče, zkonzultuj prosím účast na této formě rituálu se svým odborným terapeutem/lékařem. 

Abychom si to shrnuli...

Vstoupíš do procesu, který Tě podpoří v tom, abys plně prožil/a Tvou životní proměnu. Budeš mít podporu průvodkyně, která Tě jemně povede cestou uvědomění a podpoří Tě v tom, aby bylo opečováno vše potřebné. Zažiješ krásný půl den na cestě v malebné přírodě, která Ti pomůže propojit se hlouběji se svou pravou podstatou a vkročit do svého běžného života znovuzrozen/a. 

Jsi připraven/a? Pak už jen stačí udělat první krok a nechat věci, ať se stanou tím nejlepším způsobem!Chceš se vydat na přechodovou cestu?

Po vyplnění formuláře se Ti ozvu
↓↓↓

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.