Máš chuť se v životě posunout dál?

Přechodová cesta je kombinací přechodového rituálu a doprovázené pouti. Je to příležitost uzavřít starou etapu svého života a vědomě vstoupit do nové. Je to možnost prožít změnu na fyzické, emoční i mentální úrovni.

Přechodová cesta je efektivní nástroj nejen v období životních změn, které pomáhá lépe uchopit a vnitřně zpracovat, ale také jako možnost dodatečně uzavřít cokoliv, co Tě stále "brzdí" v životním posunu.

Jemně Tě provedu celým procesem - na cestu se předem připravíš, poté se společně vydáme na 4-6 hodin dlouhou pouť přírodou a podpořím Tě následně i v rámci integrace celého procesu.

Kdy Tě můžu podpořit?

Ukončení nebo změna práce, významného projektu, školy,...

Významné životní události - narození dítěte, svatba, rozchod, rozvod,...

Změna pohledu na svět - staré hodnoty se hroutí, nejistota v "novém",...

V období osobní krize jako jsou nemoci, dlouhodobá neschopnost,...

Úmrtí či ztráta blízké osoby, zvířete,...

Při hledání nového životního směřování.

Přechodová cesta jako akt uvědomění

Přechodová cesta je symbolickým zhmotněním změny, která probíhá skrze změnu vnějších okolností či vnitřního prožívání. Je to nástroj, který nám může pomoci si tuto změnu lépe uvědomit a prožít ve všech jejích kontextech a dopadech na náš život. Dává nám sílu uznat minulost a vědomě vstoupit do procesu, kdy si dovolíme prožít vše, co je s touto změnou spojené. Tento proces se pak stává zdrojem pro sílu plně vstoupit do nového. Na cestě tak dostaneš příležitost uznat a pustit to staré, vytvořit prostor pro to nové a najít pro budoucnost novou formu.

Uznat minulost

Zvědomit si, co končí. Možnost rozloučit se s tím, co ze života odchází. Uznat situace, které se staly. Pustit svou připoutanost k tomu, co mě brzdí v posunu. 

Projít změnou

Vstoupit do prostoru, který je mezi starým a novým. Vytvořit prostor pro nové. Prožít vše, co se aktuálně objeví a plně tak využít potenciál, který Ti tato situace přináší.

Vstoupit do nového

Posilněn/a touto zkušeností můžeš ve svém životě nacházet formu pro to "nové". Prostor, který se Ti vytvoří tak pomalu zaplníš tím, co je nyní s Tebou v souladu.

Kdo Tě cestou provede?

Šárka Šperková

Když jsem po gymplu nastoupila na ekonomku, cítila jsem, že nejsem ve svém životě spokojená. Zkrátka neodpovídal tomu, jak jsem se uvnitř cítila. Rozhodla jsem se změnit obor, rozejít s přítelem a skončit s volejbalem, který jsem aktivně hrála přes 8 let. A za pár dní jsem odjela na svou první pouť. 

Během svého života jsem podobně laděných situací zažila několik, Nevěděla jsem proč, ale vždy mě to táhlo pouštět staré a vydávat se dál. Postupně jsem díky tomu pochopila, jak moc velikou sílu mají přechodové rituály. Pomáhají mi lépe procházet životem bez lpění na minulosti a dávají mi sílu dobře postupovat životem dál. 

Formální vzdělání mi poskytlo studium Psychologie na FSS, MU. Školní lavice pro mě ale vždy byly příliš stísněné a proto jsem si užívala učení prožitkem skrze nasávání různorodých terapeutických přístupů a zažívání práci s přechodovými rituály v praxi. Přechodová cesta je tak propojením toho, co je mi blízké a co já sama považuji za funkční.


Máš jakýkoliv dotaz?
Neváhej mě kontaktovat na emailu: info@putovani-seberozvoj.cz
nebo na tel.: 728 175 969.

Reference mojí práce

Marek H.

Z mé spolupráce se Šárkou si pamatuju několik výrazných vjemů. Když mě provázela, tak jsem cítil, že mě skutečně vnímá. Ne jako dalšího člověka v řadě, ale přímo mě, v přítomnosti a do hloubky. Cítil jsem, že tam je pro mě a prostor, který vytvářela byl jemný i pevný. Její vedení bylo velmi citlivé, ale zároveň jsem si byl vědom toho, že mě vedla k pravdě, které bych sám mohl uhýbat.

Gabriela G.

Šárka má veliký dar naslouchat bez hodnocení, přijímat a podporovat beze slov i s nimi. Kdekoliv je, šíří kolem sebe hřejivý pocit bezpečí; svou práci dělá z nitra a s hlubokým přesvědčením. Ať je bouře, jaká chce, Šárka je ztělesněním klidu a moudra. Moc ráda se k ní vracím.

Ella Hana Š.

Povídat si se Šárkou je jako sedět naproti někomu důvěrně známému, i když se znáte pouhých pár hodin. Slyší vás, vnímá, vidí, celou svojí bytostí. Má nádherný dar pojmenovat, co je za slovy a za myšlenkami, vnímá podstatu, ale z jiného úhlu, než vy. V její společnosti se dozvídám něco nového o sobě, uklidňuje mě, nebo povzbuzuje, když to potřebuji. Každé jedno sdílení, kterým mě provází, je pro mě darem.

Jaká je role průvodce?

Před cestou Ti nabídnu prostor k přípravě - soubor otázek, které Ti pomohou zvědomit s čím do cesty vstupuješ a co od ní potřebuješ. Díky tomu se můžeme na cestu vydat se záměrem, který v průběhu pomáhám udržovat.

V průběhu cesty se necháme vést procesem, který se bude odvíjet. Budu Tvým svědkem i průvodcem. Směřuji svou pozornost k tomu, co si Tvůj proces žádá a společně můžeme v rozhovoru i tichosti jít k podstatě. Současně mám pozornost otevřenou vůči tomu, co se odehrává v přírodě kolem nás a upozorním Tě na zajímavé synchronicity - příroda nám často zrcadlí i to, co nám může jinak zůstat skryto. 

Během cesty Ti můžu nabídnout i jednoduchou práci s imaginací, uvnitřněním či jemné symbolické rituální prvky. Dám prostor i Tobě a tomu, co sám/sama chceš do cesty vložit. To, co se na cestě odehraje je v bezpečném prostoru, k ničemu Tě nebudu nutit a vše zůstává mezi námi a lesem :-)

Přechodová cesta není náhražkou terapie. Lidé s vážnějšími psychickými problémy by měli zvážit absolvování cesty jen po konzultaci se svým odborným lékařem,

Délka
4-6 hodin

Předem se domluvíme na přibližné délce trasy dle Tvých preferencí. Během cesty zjistíme, jaké tempo nám vyhovuje a podle toho se sladíme i časově.


Místo
Vysočina

Cesty probíhají dle preference v okolí Jihlavy a Humpolce. Vysočina nabízí krásné a relativně prázdné lesy, pole i louky :-) 

Cena
Dar za dar

Filosofie této cenotvorby: čas strávený na cestě si cením stejně, jako Tvůj čas (tedy dle toho, kolik si sám/a ceníš své hodiny času). Po ukončení celé naší spolupráce si můžeš navnímat, zda chceš ohodnotit i přidanou hodnotu cesty (finančně či jinou cestou.).

Jak to bude probíhat?

Zkontaktujeme se

Vyplň formulář níže. Tento krok vímám z Tvé strany nezávazně. Zavolám Ti a pobavíme se o tom, co bys od cesty potřeboval/a. Když budeš cítit, že chceš cestu absolvovat, domluvíme se na podrobnostech.

Tvá příprava

Poskytnu Ti podporu v rámci Tvé přípravy na cestu, aby sis mohl/a uvědomit s čím do ní vstupuješ a jaký je Tvůj záměr. Příprava je časově nenáročná, jde spíše o Tvé postupné ladění na cestu. Příprava podporuje celý proces.

Vydáme se na cestu

Potkáme se na domluveném místě a po úvodním naladění se vydáme na cestu. V průběhu se necháme vést procesem, budeme postupně ladit tempo i potřeby vzhledem k náročnosti trasy apod. 

Integrace

Budu tu pro Tebe i v rámci procesu integrace. Po cestě Ti mohou ještě dobíhat nějaké prožitky a vjemy, které jsou důležitou součástí přechodové cesty. Současně je integrace důležitá pro to, aby se cesta opravdu mohla propsat do Tvého dalšího směřování.

Nezávazná přihláška na Přechodovou cestu

Po jejím vyplnění Tě budu kontaktovat, domluvíme se na podrobnostech a zodpovím Tvé případné dotazy.