VHODNÉ PRO ŽENY, KTERÉ CHTĚJÍ OBNOVIT PROPOJENÍ S PŘIROZENOSTÍ, PŘÍRODOU A TOUŽÍ PO ŽIVOTNÍ ZMĚNĚ

DOVOL SI BÝT JINÁ

Vydej se na prožitkovou cestu v kruhu žen a rozpomeň se na to, jakou sílu má Tvůj vlastní životní příběh. Společně budeme kráčet krok za krokem vnitřní proměnou a obnovovat své zapomenuté sny, vize a plány. Ať už se nacházíš v životě kdekoliv, budeš vyzvána k opravdové a ryzí upřímnosti sama k sobě a tuto pravdivost budeš sdílet i ve společném kruhu. Odhalíš svou sílu i zranitelnost. Budeš viděna, slyšena a uznána ve všech svých tvářích. Získáš tím zpět svou vlastní svobodu a posílíš zapomenuté schopnosti. Obnovíš nekonečný a přirozený zdroj své vlastní síly.

Tato cesta je tu pro Tebe, pokud:

už Tě nebaví žít příběhy jiných lidí a chceš si začít naplno užívat svůj vlastní životní příběh

chceš lépe porozumět svému vlastnímu nitru

potřebuješ lépe pochopit své vlastní nálady a nespokojenost

chceš zažít sílu upřímného ženského společenství a podpory

si přeješ žít ve větší lehkosti a radosti ze života

se chceš naučit využívat sílu rituálů ve svůj prospěch

chceš posílit své propojení s přírodou a jejími živly 

chceš žít naplněné vztahy 

jsi připravena vykročit vstříc svým nejdivočejším touhám a snům

Cestou opadne zátěž, která Ti brání žít svobodně

Staneme se poutnicemi, které kráčí cestou jako hrdinky, řídí se srdcem a koukají na svět i na svůj život s odstupem a nadhledem. Po cestě každá z nás dostane příležitost uvidět své vlastní stíny, přestat s nimi bojovat a učinit z nich své spojence. Co to znamená? Prohlédneme příběhy, kterým jsme samy o sobě uvěřily, ale nejsou pravdivé. Pod jejich tíhou tak nekráčíme životem lehce, ale táhneme je s sebou jako nepohodlný batoh. Proto symbolicky vyndáme z tohoto batohu vše, co nemusíme nést dál a dobře se o to postaráme. Díky tomu získáme příležitost vnímat naši realitu z nové perspektivy a pohlédnout na sebe sama novýma očima.

A proto Ti tato cesta dobře poslouží i pokud:

prožíváš závist vůči jiným ženám - závidíš jim jejich možnosti, partnera, podnikání,...

stydíš se sama za sebe a považuješ svůj životní příběh za nezajímavý

cítíš se "zaseklá na místě" a nevíš, jak svůj život znovu rozproudit

jsi uvězněná ve svém vztahu, práci, domově,..

máš pocit. že neustále řešíš jen nějaké problémy a život Ti hází klacky pod nohy

Ti chybí síla a nadšení do života

se cítíš ve svém životě neustále zahlcená

nevíš, jaké jsou Tvé přání, sny a vize

máš pocit, že nemůžeš svobodně dýchat

Co nás čeká?

6 měsíců na společné cestě. Budeme se setkávat online i osobně. Každý týden bude zasvěcený jednomu tématu, ke kterému budeš mít nachystány jednoduché materiály a praktické tipy. V průběhu budeme sdílet díky uzavřené online skupině a skupinovým callům. Každý měsíc nás čeká také setkání v přírodě, kde využijeme sílu živlů a přechodových rituálů k podpoře našich aktuálních záměrů a témat. Posílíme tak náš kruh propojením "na živo". Vše pro Tebe bude nachystáno a bude se to odkrývat krok za krokem.

Společná cesta v online prostoru

Cesta se přímo dotkne našeho běžného života. Přesně proto budeme mít FB skupinu, ve které můžeme v průběhu sdílet vše potřebné. Každý týden bude zasvěcený jednomu tématu, ke kterému  budou příslušet i materiály které si každá z nás může projít dle svého vlastního tempa v pohodlí domova. 1x týdně nás čeká online call, kde budeme sdílet a sdílet naše aktuální prožívání a procesy.

5 jednodenních setkání v náručí přírody

Pro plný prožitek ze společné cesty se budeme setkávat i naživo. Čeká nás 5 jednodenních setkání v přírodě. Na těchto setkáních budeme obnovovat propojení s přírodou, živly a využijeme rituály pro podporu našich aktuálních témat. Termíny a místa budou stanovena po ucelení skupiny tak, aby byla v souladu se všemi.

Sdílení formou councilu

Council (poradní kruh) je jednoduchá "technika", která pomáhá odbourávat bariéry ve vztazích a usnadňuje cestu k podstatě lidské komunikace. Je to formát vzájemného sdílení, který nás bude doprovázet po celou cestu. Poradní kruhy nám dají možnost mluvit upřímně, plně naslouchat a nehodnotit. Obnovíme tak moudrost, která je ukrytá ve vzájemném sdílení příběhů a principu skupinového rozhodování.

Individuální podpora

Před cestou Tě čeká individuální vstupní call, při kterém zmapujeme Tvůj osobní příběh a pojmenujeme to, s čím do cesty vstupuješ. Během cesty budu k dispozici v individuální podpoře, když to budeš potřebovat. Na konci cesty absolvuješ výstupní call, díky kterému se ohlédneme za celou cestou, abys mohla vstoupit do svého dalšího života plně ukotvena v tom, co Ti cesta přinesla.

Walking medicine: cesta jako medicína

Tahle dobrodružná výprava do nitra Tvého prožívání se Ti může stát přesně tou medicínou, jakou potřebuješ. Před cestou zmapujeme Tvůj život, v čem se cítíš spokojená a  kde je tomu naopak. Budeš vědět, odkud vyrážíš. 

A jaká cílová destinace? 

Záleží na Tobě! Walking medicine je tu proto, aby Tě podpořila na Tvé jedinečné cestě. Zve Tě aby sis plně vychutnávala své vlohy a kvality. Abys žila naplno svou krásu a divokost. Abys žila méně podle kompromisů, rozhodovala se nezávisle a získala tak zpět svobodu a propustila svou kreativitu.

Každá žena kráčí svou cestou a klíče k ní zná jedině ona. A proto půjdeme 6 měsíců ve společném kruhu pod mým vedením a budeme prozkoumávat vnitřní svět ženy, jeho zákonitosti a záludná místa. Postupně budeme uvolňovat náš vlastní vnitřní tlak na to, jaké bychom měly být a místo toho se budeme prostě jen "stávat více samy sebou". V tichosti i ve sdílení, online i offline, v přírodě i v práci, v partnerství, ve vztazích a ve všech dalších oblastech našich životů.

Společně a v bezpečném kruhu si navzájem budeme odkrývat naši autenticitu. Dovolíme si každá vidět samu sebe v pravdivém světle, sdílet tuto pravdu v kruhu žen a dovolit si cítit se podporována v každé situaci. Budeme tak navzájem posvátnými svědky vnitřního světa každé z nás. Díky tomu získáme příležitost obnovit své vlastní zdroje a opravdovou vnitřní sílu. Sílu ženského společenství, sílu života v pravdě, sílu naší vlastní cesty životem.

Co na této cestě získáš?

Prožiješ svou vlastní transformaci a vyjdeš na konci posílena o tuto zkušenost

Pochopíš, že naše vlastní vnitřní zranění nesou důležité poselství na cestě léčení těla, mysli i ducha

Osvojíš si efektivní nástroje, které Ti pomohou se jednoduše orientovat ve Tvém vnitřním prožívání

Poznáš nové ženy a spojí vás společná cesta, vzájemná podpora i porozumění

Zažiješ autentická sdílení, díky kterým Ti mohou přijít důležitá uvědomění, vhledy i inspirace

Prožiješ si sílu upřímného ženského společenství a bezpodmínečné podpory

Obnovíš hlubší kontakt se sebou, s přírodou i se svou vlastní přirozeností 

Posílíš schopnost řídit se svými instinkty, intuicí a cítěním

Osvobodíš svou tvůrčí podstatu a naučíš se své životní výzvy potkávat s větším nadhledem a lehkostí

Ukotvíš se ve své vlastní přirozenosti a radosti ze života

Podpoříš svou odvahu žít velkolepě i ve svém běžném životě 

Ale tato cesta Ti toho nabízí mnohem víc...

Tohle není ledajaká cesta. Když se rozhodneš vstoupit na Walking Medicine, říkáš tím ano i své vlastní vnitřní transformaci. Souhlasíš s tím, že pronikneš ke svému nejvlastnějšímu ženskému jádru a umožníš mu růst a rozkvétat - přesně tak, jak nás to matka příroda učí v každé květině a v každém stromu. Je to závazek dovolit si plně prožít změnu vnímání své běžné reality.

Za roky své praxe jsem pochopila, že upřímné pohlédnutí do našeho vlastního nitra je akt, který vyžaduje velkou odvahu a otevřené srdce. Proto půjdeme společně a vytvoříme si bezpečný a důvěrný kruh. Naučíme se bezprostředně poznávat původní ženské instinkty a vytvářet si pocit bezpečí i ve svém běžném životě. Mnohokrát pohlédneme do svého vlastního nitra a z toho co tam nalezneme učiníme dobrou medicínu pro sebe i pro druhé ženy. Využijeme tak přístup k individuální i kolektivní moudrosti.

A abychom využily plný potenciál, půjdeme spolu půl roku. Bude to 6 intenzivních měsíců, kdy budeme mít příležitost sdílet a reflektovat naše obavy, strachy, výzvy a zkoušky...ale také společně oslavovat úspěchy, posuny a vnitřní změny, které nás potkají nejen na této cestě, ale i na naší běžné cestě životem.

S kým?

Šárka Šperková

"Příběh, který s vámi chci sdílet začíná v roce 2014. Tenkrát jsem zažila svůj první přechodový rituál hledání vize. Najednou můj život už nikdy nebyl stejný. Poprvé v životě jsem totiž cítila svou vlastní vnitřní sílu - takový ten pocit, že mám život ve svých rukou. A od té doby se začalo velmi rychle proměňovat mé vnímání sebe sama i okolní reality. Když jsem pak o dva roky později poprvé viděla na živo přednášku Stanislava Groffa, uvědomila jsem si, že mým dalším životním směřováním by mělo být studium psychologie.

Po úspěšném přijetí na psychologii se můj život překopal vzhůru nohama - rozhodla jsem se skončit s volejbalem, který jsem závodně hrála od dětství, opustila jsem studium ekonomie, rozešla se s přítelem a vyrazila na svou první dálkovou pouť. která se stala mým přechodovým rituálem "do dospělosti". Síle a funkci přechodových rituálů jsem se následně věnovala i v rámci své závěrečné bakalářské práce.

Během studia psychologie jsem ale také zažívala veliké rozčarování a velmi silnou psychospirituální krizi. Na otázky, které se mi tehdy objevovaly, jsem dokázala najít odpovědi pouze díky vlastnímu zájmu o studium transpersonální psychologie. To vyústilo absolvováním výcviku pro práci s rozšířenými stavy vědomí a rituály pod společenstvím Kayumari. Prožila jsem si tak na vlastní kůži mnoho rituálů původních národů a učila se o jejich posvátné roli na cestě k vlastnímu léčení a zralosti. Porozumění o moudrosti individuálních i skupinových procesů jsem také prohloubila studiem Biosyntézy a ročního výcviku Procesové práce.

Na pozadí toho všeho se ale odehrával ještě jeden významný příběh. Cesta mého vlastního návratu k ženskému zdraví, plodnosti, cykličnosti a spokojenosti. Po této cestě jsem prožívala hluboká léčení, uvědomění a transformaci z mladé dívky do zralé ženy, manželky a matky. Pochopila jsem, jak důležité je obnovování ženské moudrosti a prozkoumávání ženské psyché, která je neodmyslitelně propojená s přírodou a jejími cykly. Prožila jsem, jak léčivé je propustit vlastní divokost, uzřít své vlastní stíny a dovolit si být transformována skrze přirozeně přicházející životní zkoušky. Našla jsem tak svůj vlastní osobní zdroj ženské síly, o který se mohu opřít vždy, když potřebuji. A tento pocit přeji zažívat každé ženě."

ROZHOVOR o mé cestě a přechodových rituálech:


Napsali o spolupráci se mnou

Anna R.

"Šárka mě provázela ve velmi náročném období plném stresu, ukončování starých a nefunkčních vzorců a transformace sebe samé. Díky jejímu vedení jsem dokázala na situace ve svém životě pohlédnout s větší lehkostí, klidem a sílou. Zásadní pro mě byl také pocit bezpečí a pochopení. Díky technikám, které mi Šárka doporučila, jsem byla schopna svá témata (a emoce s nimi spojené) jemně a laskavě zpracovat. Cesta se Šárkou pro mě byla velmi léčivá a obohacující. Byl to velmi důležitý krok na mé cestě v budování nových návyků a přesvědčení."

Gabriela G.

"Šárka má veliký dar naslouchat bez hodnocení, přijímat a podporovat beze slov i s nimi. Šíří kolem sebe hřejivý pocit bezpečí; svou práci dělá z nitra a s hlubokým přesvědčením. Ať je bouře, jaká chce, Šárka je ztělesněním klidu a moudra. Moc ráda se k ní vracím."

Míša D.

"Do rituálu jsem vstupovala, protože jsem cítila, že vztah, který s partnerem žijeme je výjimečný a že si zaslouží uznání a větší míru pozornosti. V rámci rituálu jsem se potkávala se spoustou emocí, počínaje nervozitou, přes vděčnost, radost, vášeň, ale i strach, smutek a naštvání. Ze všeho nejvíc to pro mě byl čas blízkosti, vědomého prožívání a pozornosti. Rituál zviditelnil nevědomé procesy, které jsou/mohou být součástí vztahu a díky tomu urychlil jejich projevení… díky jejich zavnímání, uvidění a prožití jsme je mohli společně pojmenovat, uznat a nyní s nimi pracujeme vědomě. Nejsou pro nás překážkou, ale naopak signálem a nástrojem pro náš společný růst v partnerství."

Marek H.

"Z mé spolupráce se Šárkou si pamatuju několik výrazných vjemů. Když mě provázela, tak jsem cítil, že mě skutečně vnímá. Ne jako dalšího člověka v řadě, ale přímo mě, v přítomnosti a do hloubky. Cítil jsem, že tam je pro mě a prostor, který vytvářela byl jemný i pevný. Její vedení bylo velmi citlivé, ale zároveň jsem si byl vědom toho, že mě vedla k pravdě, které bych sám mohl uhýbat."

Ella Hana Š.

"Povídat si se Šárkou je jako sedět naproti někomu důvěrně známému, i když se znáte pouhých pár hodin. Slyší vás, vnímá, vidí, celou svojí bytostí. Má nádherný dar pojmenovat, co je za slovy a za myšlenkami, vnímá podstatu, ale z jiného úhlu, než vy. V její společnosti se dozvídám něco nového o sobě, uklidňuje mě, nebo povzbuzuje, když to potřebuji. Každé jedno sdílení, kterým mě provází, je pro mě darem."

STAŇ SE HRDINKOU SVÉHO ŽIVOTA

Tato cesta Ti nabízí rozhodnutí udělat velký životní krok. Krok, ve kterém si dovolíš stoupnout do středu svého vlastního životního příběhu a stát se odvážnou hrdinkou, která kráčí vstříc svým nejdivočejším snům. Po cestě budeš vystavena mnoha zkouškám, které Tě vyzvou k Tvé vlastní vnitřní transformaci. Dovolíš si zanechat za sebou mračna prachu zdánlivě nekonečné vnější aktivity a v tichu se budeš věnovat svému vnitřnímu světu. Budeš opakovaně odkládat nefunkční vzorce a toxické vztahy, dáš do pořádku svůj myšlenkový svět, postaráš se o své tělo a naučíš se naplňovat své vlastní potřeby. Pohlédneš do tváře přicházejícím emocím a prozkoumáš nejhlubší tajemství svého bytí. Spřátelíš se s tím, co na sobě nemáš ráda a znovu si osvojíš své jedinečné nadaní a silné stránky. 

Z této cesty vyjdeš jako znovuzrozená. Posilněna o veškerou moudrost, která se před Tebou bude odkrývat tak, jako se před Tebou bude odrývat bohatství Tvého vnitřního světa. Odpovědi, které v sobě nalezneš se Ti stanou pravdivým kompasem na Tvé jedinečné cestě životem. 

Tak co, jsi připraven/a udělat tlustou čáru a začít psát novou kapitolu svého života?

Cena programu

Jakou hodnotu pro Tebe přináší to, když si dovolíš ŽÍT naplno svůj příběh? Jakou hodnotu pro Tebe má bezpodmínečná podpora, kterou Ti tahle cesta může po dobu 6 měsíců nabídnout? Jednoduše, prakticky a efektivně,..

Cena se stará o to, abys k této cestě cítila dostatečný závazek a díky tomu využila její plný potenciál. Tato cesta je připravena na mnohé a je mimo jiné také pozvánkou do pole hojnosti, která se v ceně odráží. Záleží na tom, jestli cítíš ve svých kostech chvění a touhu říci tomu své ANO. Pak už stačí udělat jen první krok a zarezervovat si společný call.

Částka se bude platit měsíčně a její výši Ti ráda sdělím na online callu, který si můžeš rezervovat níže na této stránce. Neváhej, kapacita je omezena pro 8 žen.

Praktické informace

leden 2024 - červen 2024

Začínáme v půlce ledna 2024 kdy 14.1. proběhne první společný online kruh. Končit budeme v průběhu června 2024. Jednodenní setkání proběhnou v únoru, březnu, dubnu, květnu a červnu. Termíny budou ustanoveny na základě společné shody v celé skupině. Online sdílecí kruhy budou probíhat přes platformu ZOOM 1x za týden a jejich trvání bude cca 2 hodiny. 

Cesta se před Tebou bude odvíjet postupně. Proto vždy získáš informace jen k dalšímu kroku. V průběhu Ti budu pravidelně sdílet krátké materiály k pročtení s tématy, vůči kterým budeme aktuálně směřovat pozornost. Toto vše můžeš procházet v pohodlí svého domova a pozorovat i během svého běžného života. V průběhu budeš mí přístup do uzavřené FB skupiny, kde bude prostor pro sdílení, dotazy a vzájemnou inspiraci.


DŮLEŽITÉ: Tato služba nenahrazuje terapii pod odborným dohledem. V případě, že jsi v jakékoliv formě psychologické či psychiatrické péče, zkonzultuj prosím účast v tomto programu se svým odborným terapeutem/lékařem. 


Jak se přihlásit?

Níže na stránce najdeš formulář, díky kterému si můžeš rezervovat krátký online call, kde se Ti budu osobně věnovat. Společně probereme Tvé motivace vstoupit na tuto cestu. Zodpovím Tvé případné dotazy a sdělím částku, která je stanovena pro letošní ročník Walking Medicine. Následně budeš mít čas na své konečné rozhodnutí, zda přijmáš závazek vydat se s námi na tuto dobrodružnou cestu.

Časté dotazy

Ještě jsem nikdy nic takového neabsolvovala a bojím se, že to bude moc...

...moc ezo, ženský, ulítlý, náročný...? Jaké je to Tvoje moc? Je možné, že Tě tato cesta vyzve za hrany Tvého komfortu a toho, co je pro Tebe "normální". A právě o to jde - budeš mít příležitost zkoumat samu sebe v tom, jak to na Tebe působí. Pravidelně budeš mít příležitost komunikovat o tom, jak se v celém programu cítíš a zda bys potřebovala něco upravit tak, aby Ti to více sedělo. 

Musím absolvovat vše, co je naplánované? 

Záměrem je, abys byla účastná na veškerém programu, protože na sebe navazuje. V případě že se v Tvém životě bude dít něco důležitého a budeš potřebovat nějakým způsobem inidividuálně cestu přizpůsobit, vždy udělám maximum proto, abys měla možnost zažít a čerpat z cesty co nejvíce. V ideálním případě budeme vždy všechny přítomné na živých setkáních a online callech. Materiály na doma můžeš procházet dle svých potřeb - nebudu kontrolovat správně splněné domácí úkoly. :-)

Co když budu nejstarší/nejmladší?

Občas se objeví i tato obava. Věk je něco, co opravdu neřešíme a často se na našich akcí potkávají různé generace. Jsou to vždy velmi obohacující setkání sdílení napříč generacemi.

Bojím se změn

Strach ze změny je nám lidem do velké míry přirozený. A přesto je změna jedinou jistotou, kterou v životě máme. Proto Tě tento program vyzve, abys pohlédla změně přímo do tváře a v bezpečném prostředí se otevřela jejímu kouzlu.

Abychom si to shrnuli...

Vykročíš na vzrušující cestu skrze své vlastní vnitřní prožívání a řekneš ANO své potřebné transformaci. Naučíš se dobře orientovat v niterném světě ženy a prohlédnéš mnohé iluze a stíny, které Ti brání žít život podle Tvé vlastní pravdy a přirozenosti. Budeš bdělá ke každému kroku na této cestě a dostaneš příležitost pozorovat, jak se v průběhu mění Tvá běžná realita. To vše zažiješ v podpoře ženského společenství, které se Ti stane studnicí moudrosti i důležitou oporou. Z této cesty vyjdeš jako znovuzrozená - jako opravdová hrdinka svého vlastního životního příběhu, Jsi připravena? Pak už jen stačí udělat první krok a nechat věci, ať se stanou tím nejlepším způsobem!

Chceš říct "ANO" a vykročit na cestu Walking Medicine?

Zarezervuj si své místo na 20 min callu, kde se dozvíš více. Po vyplnění formuláře Ti na email přijde potvrzení a odkaz pro naše online setkání. Těším se na viděnou!

↓↓↓

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.