Přechodové cesty


Přechodové cesty jsou nástrojem pro ty, kteří cítí potřebu udělat krok dál. 


Dnešní doba nás stále více učí putovat po naší vnitřní krajině.

Asi každý z nás zažil touhu radikální změny - "od zítřka začínám žít jinak", Jako lidé máme tendenci chtít tak po sobě zázraky. Ale to, na co často zapomínáme je dopřát si čas pro to, aby se mohla změna opravdu udát, A pak je tu i druhá strana mince - životní události nás postaví před takové okolnosti, které po nás plně vyžadují přijmout často i nepředstavitelné změny okolností.

Toto vše nás nutí k vnitřnímu vývoji a učí nás to přijímat život. Učí nás to vždy hledat rovnováhu a klid. Náš nový nulový bod. Uvědomění, že změna je možná a vlastně nevyhnutelná. 

A nebylo by skvělé změnou procházet vědomě? Opravdu si z této životní cesty od jednoho stavu k dalšímu dopřát čas a prostor? Plně jí projít a prožít a odnést si z ní učení, které přináší? 

Poté si dopřát dostatek času a zaměřit se na danou oblast a plně ji prozkoumat. Zjistit co máme ve své moci ovlivnit a co je jen další vývoj událostí, které nemusíme držet pod kontrolou. A naučit se hledat rovnováhu mezi vnějšími výsledky a stavem vnitřního smíření.

Když svoji minulost ze sebe snímáš s grácií, nepřichází život a nestrhne ji z Tebe s velkým dramatem - a to je vskutku něco, čemu je dobré se vyhnout.

Jak to probíhá?

1. Úvodní schůzka

Úvodní schůzka může proběhnout online nebo osobním setkáním. Dojde k "formulování zakázky" - zaměříme se tedy na to, ohledně jakých témat by se měla přechodová cesta točit. Půjdeme do takových konkrétností, do jakých budeš chtít. Důležité je mít na konci výstup - tedy vědět s jakým záměrem chceš přechodovou cestu podnikat.

2. Přechodová cesta

Samotná přechodová cesta proběhne na smluvené místě. Můžeme zvolit formu procházky venku, setkat se na specifickém místě či využít jakékoliv vnitřní prostory. Zde se symbolicky vydáme na cestu "před, během a po". 

3. Uzavření

Deset dní po uskutečnění přechodové cesty se spojíme, abychom si shrnuli co Ti přechodová cesta přinesla a jak na tebe zapůsobila. V

Co mi přechodová cesta může přinést?

  • Možnost se opravdově otevřít změně a uznat, že je pro Tebe změna možná. S otevřenou myslí pak pustit vše nepotřebné a otevřít se novému. 
  • Nalézt svůj bod 0, tedy místo, odkud vycházíš do nového stavu bytí. Pomyslný práh, kde ukončíš staré, zanecháš vše nepotřebné a přenes přes něj jen to, co je pro Tebe opravdu hodnotné. 

Průvodkyně: Šárka ŠperkováKontaktní formulář

Nezávazná přihláška