PŘECHODOVÉ CESTY

Projít přechodovou cestou je příležitost uzavřít starou etapu svého života a vědomě vstoupit do nové. Je to možnost blízké spolupráce s průvodcem na míru přímo Tobě a Tvé aktuální životní situaci. Přechodová cesta je vhodná především v období životních změn, které pomáhá lépe uchopit a vnitřně zpracovat tak, ať se mohou stát dobrým zdrojem pro další osobní vývoj. 

Vydej se na cestu a nahlédni hlouběji

Chůze nám pomůže vnést se do meditativního stavu a vnímat více do hloubky. Symbolika cesty nám nabídne možnost přejít ze "starého" do "nového" a společně tak projdeme pomyslným meziprostorem, kde můžeme nahlédnout k podstatě Tvé životní situace a objevit tak poklady a odpovědi, které Ti může přinést. Já jako průvodce Ti budu v průběhu cesty naslouchat a jemně směřovat celý proces dle aktuální potřeby.


Kdy Tě může přechodová cesta podpořit?

Vhodné jsou zejména pro lidi, kteří si v životě právě procházejí "bodem zlomu". Doprovázená přechodová cesta pomáhá takový životní zlom vnitřně zpracovat a s novým pohledem ukotvit své nové nasměřování. O co se může jednat?

Ukončení nebo změna práce, významného projektu, školy,...

Významné životní události - narození dítěte, svatba, rozchod, rozvod,....


Hledání nového životního směřování.

V období osobní krize jako jsou nemoci, dlouhodobá neschopnost,...

Úmrtí či ztráta blízké osoby.

Změna pohledu na svět - staré hodnoty se hroutí, nejistota v "novém",...

Téma(ta), které chceš na cestu vzít s sebou, jsou zcela na Tobě. Můžeš je mít jasně formulované, nebo je naopak nacházet postupně.
Každý životní příběh je jiný a vše je v pořádku.

S kým můžeš vyrazit?

Šárka Šperková

Sama jsem si v životě prošla několika turbulentními či významnými událostmi.  Vždy mě na nich podpořila možnost touto transformací projít vědomě, plně ji prožít, pochopit a dát si prostor ji zpracovat. I proto vnímám, jak je důležité opečovávat tyto významné životní situace a opečovat je tak, abychom z nich vycházeli obohaceni a posíleni.

Formální vzdělání mi poskytlo studium Psychologie na FSS, MU. Aktuálně jsem frekventantkou v psychoterapeutickém výcviku v Proces-orientované terapii. Ráda čerpám i z dalších terapeutických směrů, z učení domorodých kultur a zkoumání rozšířených stavů vědomí. Ovšem nejdůležitější je pro mne žít toto poznání v praxi a učit se přímo z ní.

Věřím v lidskou samoléčebnou schopnost a moudrost ukrytou ve spojení s přírodou. Má práce s lidmi vyvěrá z respektu k individuálním životním příběhům. Svým klientům pomáhám nalézat jejich osobní zdroje a dobré nástroje pro udržování vnitřní integrity v běžném životě.


Máš jakýkoliv dotaz?
Neváhej mě kontaktovat na emailu: info@putovani-seberozvoj.cz
nebo na tel.: 728 175 969.

Reference mojí práce

Marek H.

Z mé spolupráce se Šárkou si pamatuju několik výrazných vjemů. Když mě provázela, tak jsem cítil, že mě skutečně vnímá. Ne jako dalšího člověka v řadě, ale přímo mě, v přítomnosti a do hloubky. Cítil jsem, že tam je pro mě a prostor, který vytvářela byl jemný i pevný. Její vedení bylo velmi citlivé, ale zároveň jsem si byl vědom toho, že mě vedla k pravdě, které bych sám mohl uhýbat.

Gabriela G.

Šárka má veliký dar naslouchat bez hodnocení, přijímat a podporovat beze slov i s nimi. Kdekoliv je, šíří kolem sebe hřejivý pocit bezpečí; svou práci dělá z nitra a s hlubokým přesvědčením. Ať je bouře, jaká chce, Šárka je ztělesněním klidu a moudra. Moc ráda se k ní vracím.

Ella Hana Š.

Povídat si se Šárkou je jako sedět naproti někomu důvěrně známému, i když se znáte pouhých pár hodin. Slyší vás, vnímá, vidí, celou svojí bytostí. Má nádherný dar pojmenovat, co je za slovy a za myšlenkami, vnímá podstatu, ale z jiného úhlu, než vy. V její společnosti se dozvídám něco nového o sobě, uklidňuje mě, nebo povzbuzuje, když to potřebuji. Každé jedno sdílení, kterým mě provází, je pro mě darem.

Jaká je role průvodce?

Já jsem na pouti Tvým svědkem a průvdocem, který pomáhá reflektovat to, kde se v procesu cesty nacházíme. Plně Ti naslouchám, svou přítomností a vedením rozhovoru Ti pomáhám nalézat odpovědi. Když je to v souladu, vkládám do cesty i dorbné rituály nebo meditační techniky.

Současně mám pozornost otevřenou vůči tomu, co se odehrává v přírodě kolem nás a upozorním Tě na zajímavé synchronicity - příroda nám často zrcadíl to, co nám může jinak zůstat skryto. To, co se na cestě odehraje je v bezpečném prostoru, k ničemu Tě nebudu nutit a vše zůstává mezi námi a lesem :-)

Přechodová cesta není náhražkou terapie. Lidé s vážnějšími psychickými problémy by měli absolvování cesty jen po konzultaci se svým odborným lékařem,

Délka
4-6 hodin


Cena
Dar za dar (viz níže).

Místo
Vysočina

Filosofie cenotvroby DAR za DAR - můj čas ocení klient stejně jako svůj čas. To znamená, že za dobu strávenou na cestě mi zaplatí tolik, kolik si sám vydělá hrubého. Po skončení cesty si klient sám stanoví, zda má pocit, že by za přínosy cesty chtěl darovat libovolnou částku navíc. 

Jak to bude probíhat?

Vyplníš formulář

Najdeš ho níže, případně se mi můžeš ozvat i kterýmkoliv jiným kanálem. Tento krok vímám z Tvé strany nezávzně.

Ozvu se Ti

Zavolám Ti a pobavíme se o tom, co bys od cesty potřeboval/a. Když ucítíš, že je to pro Tebe stále aktuálni, domluvíme se na podrobnostech a Tvé přípravě.

Vydáme se na cestu

Potkáme se na domluveném místě a vydáme se společně na cestu.

Integrace

Cca 10 dní po Pouti se Ti dle domluvy ozvu. Je to příležitost se ohlédnout zpět a znovu podpořit celý proces.

Nezávazná přihláška na přechodovou cestu

Po jejím vyplnění Tě budu kontaktovat.