Prožíváš v životě změnu? Potřebuješ ji vědomě prožít a uznat vše co přináší? Vydej se se mnou na přechodovou cestu a využij toto životního období ke svému obohacení a růstu

Přechodová cesta je kombinací přechodového rituálu a doprovázené pouti. Je to příležitost uzavřít starou etapu svého života a vědomě vstoupit do nové. Je to možnost prožít změnu na fyzické, emoční i mentální úrovni. 

Přechodová cesta je efektivní nástroj nejen v období životních změn, které pomáhá lépe uchopit a vnitřně zpracovat, ale také jako možnost dodatečně uzavřít cokoliv, co Tě stále "brzdí" v životním posunu. Na cestu se předem připravíš, poté se společně vydáme na 5-6 hodin dlouhou pouť přírodou a podpořím Tě následně i v rámci integrace celého procesu.

KDY TĚ MŮŽE PŘECHODOVÁ CESTA PODPOŘIT?

  • Ukončení nebo změna práce, významného projektu, školy,...
  • Významné životní události - rozchod, rozvod, narození dítěte,...
  • Změna pohledu na svět - "staré hodnoty se hroutí"
  • Období životní krize
  • Úmrtí či ztráta blízké osoby, zvířete,...
  • Hledání nového životního směřování
  • Pocit nedokončení nebo neuzavření minulé životní události

Cesta se bude odehrávat venku, ale i uvnitř nás

Přechodová cesta je symbolickým zhmotněním změny, která probíhá skrze změnu vnějších okolností či vnitřního prožívání. Je to nástroj, který nám může pomoci si tuto změnu lépe uvědomit a prožít ve všech jejích kontextech a dopadech na náš život. Dává nám sílu uznat minulost a vědomě vstoupit do procesu, kdy si dovolíme prožít vše, co je s touto změnou spojené. Tento proces se pak stává zdrojem pro sílu plně vstoupit do nového. Na cestě tak dostaneš příležitost uznat a pustit to staré, vytvořit prostor pro to nové a najít pro budoucnost novou formu.

Uznat minulost

Zvědomit si, co končí. Možnost rozloučit se s tím, co ze života odchází. Uznat situace, které se staly. Pustit svou připoutanost k tomu, co mě brzdí v posunu. 

Projít změnou

Vstoupit do prostoru, který je mezi starým a novým. Vytvořit prostor pro nové. Prožít vše, co se aktuálně objeví a plně tak využít potenciál, který Ti tato situace přináší.

Vstoupit do nového

Posilněn/a touto zkušeností můžeš ve svém životě nacházet formu pro to "nové". Prostor, který se Ti vytvoří tak pomalu zaplníš tím, co je nyní s Tebou v souladu.

Ochutnávka fotek

Proč na přechodovou cestu vyrazit?

Věnuješ dostatek času tomu, aby ses vypořádal/a s tím, co se ve Tvém životě mění

Budeš mít dostatek prostoru vnímat, co se v Tobě opravdu odehrává a vše si plně prožít

Podíváš se na vše s odstupem a nadhledem, budeš mít příležitost vnímat v širších souvislostech

Zažiješ autentické sdílení, díky kterému Ti mohou přijít důležitá uvědomění, vhledy i inspirace

Zažiješ hlubší kontakt se sebou i s přírodou - propojíš se se svým tělem i duchem a spojíš se s přirozeností přírody, která Tě podpoří v celém procesu

Posílíš schopnost řídit se svou vlastní intuicí a cítěním

Budeš mít příležitost odložit staré a nepotřebné 

Získáš sílu a větší jasnost ke svému dalšímu životnímu směřování

Můžeš otevřeně a pravdivě mluvit o tom, co opravdu prožíváš

Podpora na Tvé životní cestě 

Přechodová cesta se opírá o koncept "doprovázených poutí". Je to koncept, který volně navazuje na sílu poutnictví jako takového. Na cestu vyrážíme jako průvodce a klient a přesto kráčíme jako dva poutníci, kteří jsou si vzájemně rovni. Kráčíme tak společně v pokoře před tím, co se děje ve Tvém životním příběhu. Sdílíme, vnímáme, mlčíme,... Každý životní příběh je jedinečný a individuální, a přináší tak své bolesti i krásy. A přesně tomu všemu dáváme během této společné cesty prostor. Do přechodové cesty tak můžeme vkládat cokoliv, co je Ti blízké a může sloužit jako dobrá podpora právě Tvého procesu. 


S kým?

Šárka Šperková

Když jsem po gymnáziu nastoupila na ekonomku, cítila jsem, že nejsem ve svém životě spokojená. Zkrátka neodpovídal tomu, jak jsem se uvnitř cítila. Rozhodla jsem se změnit obor, rozejít s přítelem a skončit s volejbalem, který jsem aktivně hrála přes 8 let. A za pár dní jsem odjela na svou první pouť.

Během svého života jsem podobně laděných situací zažila několik, Nevěděla jsem proč, ale vždy mě to táhlo pouštět staré a vydávat se dál. Postupně jsem díky tomu pochopila, jak moc velikou sílu mají přechodové rituály. Pomáhají mi lépe procházet životem bez lpění na minulosti a dávají mi sílu dobře postupovat životem dál.

Formální vzdělání mi poskytlo studium Psychologie na Masarykově univerzitě.. Školní lavice pro mě ale vždy byly příliš stísněné a proto jsem si užívala učení prožitkem skrze nasávání různorodých terapeutických přístupů a zažívání práci s přechodovými rituály v praxi. Přechodová cesta je tak propojením toho, co je mi blízké a co považuji za funkční.

Zkušenosti mých klientů

Marek H.

Z mé spolupráce se Šárkou si pamatuju několik výrazných vjemů. Když mě provázela, tak jsem cítil, že mě skutečně vnímá. Ne jako dalšího člověka v řadě, ale přímo mě, v přítomnosti a do hloubky. Cítil jsem, že tam je pro mě a prostor, který vytvářela byl jemný i pevný. Její vedení bylo velmi citlivé, ale zároveň jsem si byl vědom toho, že mě vedla k pravdě, které bych sám mohl uhýbat.

Anna R.

Šárka mě provázela ve velmi náročném období plném stresu, ukončování starých a nefunkčních vzorců a transformace sebe samé. Díky jejímu vedení jsem dokázala na situace ve svém životě pohlédnout s větší lehkostí, klidem a sílou. Zásadní pro mě byl také pocit bezpečí a pochopení. Díky technikám, které mi Šárka doporučila, jsem byla schopna svá témata (a emoce s nimi spojené) jemně a laskavě zpracovat. Cesta se Šárkou pro mě byla velmi léčivá a obohacující. Byl to velmi důležitý krok na mé cestě v budování nových návyků a přesvědčení. 

Gabriela G.

Šárka má veliký dar naslouchat bez hodnocení, přijímat a podporovat beze slov i s nimi. Šíří kolem sebe hřejivý pocit bezpečí; svou práci dělá z nitra a s hlubokým přesvědčením. Ať je bouře, jaká chce, Šárka je ztělesněním klidu a moudra. Moc ráda se k ní vracím.

Ella Hana Š.

Povídat si se Šárkou je jako sedět naproti někomu důvěrně známému, i když se znáte pouhých pár hodin. Slyší vás, vnímá, vidí, celou svojí bytostí. Má nádherný dar pojmenovat, co je za slovy a za myšlenkami, vnímá podstatu, ale z jiného úhlu, než vy. V její společnosti se dozvídám něco nového o sobě, uklidňuje mě, nebo povzbuzuje, když to potřebuji. Každé jedno sdílení, kterým mě provází, je pro mě darem.

PŘECHODOVÁ CESTA JAKO AKT UVĚDOMĚNÍ

Přechodové rituály slouží jako vědomý akt změny. Díky tomu, že věnuješ svůj čas a pozornost období významné životní proměny, umožníš si tím tuto změnu integrovat, opravdu ji vnitřně prožít a uznat. To ti umožňuje pokračovat v životě s lehkostí, aniž by Tě tížily staré a neuzavřené události. 

Celý proces cesty je tu právě od toho, aby Ti dal možnost procítit vše staré a uvědomit si, že to již patří minulosti. Společně se zaměříme na to, jak dokončit nějaké neuzavřené procesy, které Ti stále bráni vkročit do nového. Díky tomu se vytvoří nový prostor a cesta Tě tak dále vybídne k tomu, aby ses podíval/a ke své pravé podstatě a nalezl/a svůj další životní směr na základě toho, co je s Tebou opravdu v souladu.


Hodnota přechodové cesty

  • podpora vnitřní přípravy před cestou
  • facilitace během 5-6 hodin na společné cestě přírodou
  • podpora v rámci integrace celého procesu

za cenu
4.600 kč pro cesty na Vysočině


A co ještě?

Abychom využili plný potenciál cesty, nabízím před cestou přípravu pomocí otázek v dotazníku. Díky tomu začíná pole cesty pracovat již předem a současně můžeme celou cestu nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovala Tvým potřebám. Stejně tak můžeme podpořit i integraci celého procesu dva týdny po absolvování celé cesty.

Praktické informace

PŘECHODOVÁ CESTA NA VYSOČINĚ

Aktuálně provádím cesty především na Vysočině v okolí Jihlavy a Humpolce. Výhodou této lokality je snadná dostupnost po D1 (1hod 20min z Prahy i Brna). Současně je v této lokalitě mnoho krásných lesů a míst, na kterých se nepohybuje mnoho lidí a nejsou plné turistů.

PŘECHODOVÁ CESTA VE VAŠÍ LOKALITĚ 

Někdy má klient potřebu projít přechodovou cestu na místě, které je pro něj osobně významné, V takovém případě se domlouváme individuálně na lokalitě a nacenění.

Jak se přihlásit?

Níže na stránce najdeš formulář. Stačí ho vyplnit a já se Ti na jeho základě ozvu. V telefonátu zodpovím Tvé veškeré dotazy, řeknu Ti další informace a zároveň si vzájemně potvrdíme, zda nám společná cesta dává smysl.

Ještě nemáš jasno a s přihlášením váháš? I tak je možné formulář odeslat a v telefonátu se pobavíme o tom, zda nám společná cesta dává smysl.

Zkontaktujeme se

Vyplň formulář níže. Tento krok vímám z Tvé strany nezávazně. Zavolám Ti a pobavíme se o tom, co bys od cesty potřeboval/a. Když budeš cítit, že chceš cestu absolvovat, domluvíme se na podrobnostech.

Tvá příprava

Poskytnu Ti podporu v rámci Tvé přípravy na cestu, aby sis mohl/a uvědomit s čím do ní vstupuješ a jaký je Tvůj záměr. Příprava je časově nenáročná, jde spíše o Tvé postupné ladění na cestu. Příprava podporuje celý proces.

Vydáme se na cestu

Potkáme se na domluveném místě a po úvodním naladění se vydáme na cestu. V průběhu se necháme vést procesem, budeme postupně ladit tempo i potřeby vzhledem k náročnosti trasy apod. Cesta trvá cca 5-6 hodin.

Integrace

Budu tu pro Tebe i v rámci procesu integrace. Po cestě Ti mohou ještě dobíhat nějaké prožitky a vjemy, které jsou důležitou součástí přechodové cesty. Současně je integrace důležitá pro to, aby se cesta opravdu mohla propsat do Tvého dalšího směřování.

Časté dotazy

Jaká je role průvodce na cestě?

Na většinu našich akcí lidé přijíždí jako jednotlivci a předem se s ostatními neznají. Je tedy normální přijet sám/sama. Občas dorazí i dvojice a nebo se potkávají účastníci, kteří se znají z jiných našich akcí. Jsme na to zvyklí a s dynamikou skupiny pracujeme tak, že byť jsme na začátku akce skupina neznámých lidí, tak se na jejím konci loučíme jako parta přátel.

Bojím se, že vám nebudu stačit

Toto je častá obava. Na začátku každé poutě dopředu říkám, ať si každý zvolí tempo chůze jaké mu vyhovuje. Není třeba se omezovat ostatními, ani zrychlovat, ani zpomalovat. Nejdeme na výkon, nikam nespěcháme a vždy na sebe po nějakém úseku čekáme. Jdeme jako skupina a zároveň si každý z nás volí tempo, jaké potřebuje a v jakém je mu dobře.

Co když bude pršet?

To se samozřejmě může stát a taky že se to stává. I déšť a změny počasí k pobytu v přírodě patří a můžou nás velmi rychle vyvést z komfortní zóny. Ještě se nám nestalo, že bychom kvůli počasí akci rušili. Ale stalo se nám například to, že jsme si skrze změnu počasí našli střechu nad hlavou (tenkrát to byly skautské klubovny). A i to k pouti patří. Postaráme se o sebe a cesta se postará o nás.

Abychom si to shrnuli...

Vstoupíš do procesu, který Tě podpoří v tom, abys plně prožila významnou životní změnu. Budeš mít podporu průvodkyně, která Tě jemně povede cestou uvědomění a podpoří Tě v tom, aby bylo opečováno vše potřebné. Zažiješ krásný půl den na cestě v malebné přírodě, která Ti pomůže propojit se hlouběji se svou pravou podstatou a vkročit do svého běžného života znovuzrozen/a. 

Jsi připraven/a? Pak už jen stačí udělat první krok a nechat věci, ať se stanou tím nejlepším způsobem!Máš chuť vyrazit na pouť s námi?

Po vyplnění formuláře se Ti ozvu a zodpovím Tvé případné dotazy
↓↓↓

Odesláním tohoto formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů dle GDPR.